Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131313
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Eidukevičiūtė, Laila
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Brazilijos politika Amazonės miškų atžvilgiu (2019-2020): tarptautinio saugumo konteksto vertinimas
Other Title: Brazil’s policy on the Amazon rainforest (2019-2020): assessing the context of international security
Extent: 64 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Aplinkosauginis saugumas;Amazonės miškų nykimas;Jair Bolsonaro;Environmental security;Amazon deforestation;Jair Bolsonaro
Abstract: Šio tyrimo tema yra Brazilijos politika Amazonės miškų atžvilgiu (2019-2020 m.) tarptautinio saugumo kontekste. Temos aktualumas. Amazonės miškų nykimo problema visada yra aktuali tarptautinio aplinkosauginio saugumo kontekste. Po J. Bolsonaro atėjimo į valdžią 2019 m. tarptautinės bendruomenės dėmesys pradėtas kreipti į Brazilijos aplinkosaugos reformas. 2019 m. Amazonės miškų gaisrų krizė tapo probleminiu aspektu Brazilijos ir Europos valstybių santykiuose. Tyrimo objektas: Brazilijos politika Amazonės miškų atžvilgiu (2019-2020 m.) tarptautinio saugumo kontekste. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti Brazilijos politiką Amazonės miškų atžvilgiu tarptautinio saugumo kontekste. Tyrimo uždaviniai: 1) suformuoti teorinius rėmus aplinkosauginio saugumo sampratos analizei; 2) išanalizuoti J. Bolsonaro administracijos poziciją aplinkosauginio saugumo ir Amazonės miškų nykimo atžvilgiu; 3) atskleisti tarptautinį Amazonės miškų nykimo grėsmių diskursą; 4) išanalizuoti Prancūzijos, Norvegijos ir Vokietijos pozicijas Amazonės miškų atžvilgiu; Analizuojant teorines prielaidas, darbe naudojama mokslinės literatūros analizė. Brazilijos ir Europos valstybių pozicijoms nustatyti naudojama dokumentų analizė. Kiekybinė ir kokybinė žiniasklaidos turinio analizė naudojama atskleisti Amazonės miškų nykimo problematiką tarptautiniame kontekste. Išvados: Brazilijos Amazonės miškų nykimo problema yra skatinama valstybės ekonominių interesų, aplinkosauginio nusikalstamumo ir socialinių problemų. J. Bolsonaro administracijos politika Amazonės miškų atžvilgiu remiasi protekcionistinėmis nuostatomis, ekonominės plėtros tikslais ir yra nukreipta prieš valstybės aplinkosauginį sektorių. Prancūzija, Norvegija ir Vokietija padarė įtaką J. Bolsonaro administracijos politikai politiniu ir ekonominiu spaudimu. Tai lėmė pradėtą vykdyti Amazonės miškų militarizavimą, Brazilijos vaidmens regione stiprinimą.
The topic of this research is Brazil‘s policy on the Amazon rainforest (2019-2020) in the context of international security. Relevance of topic. The topic of Amazon deforestation is always relevant in the context of international environmental security. Brazil‘s environmental policies became a source of international concern since Jair Bolsonaro‘s rise to power. Amazon wildfire crisis of 2019 became a problematic aspect in Brazil-Europe relations. Object of research is Brazil‘s policy on the Amazon rainforest in the context of international security. Aim of research is to analyse Brazil‘s policy on the Amazon rainforest in the context of international security. Tasks of the research: 1) To create a theoretical framework for the analysis of environmental security; 2) To analyze Bolsonaro administration‘s policy on environmental security and Amazon deforestation; 3) To assess the international security discourse of Amazon deforestation; 4) To analyze the political decisions of France, Norway and Germany in regards to the Amazon rainforest. Analysis of scientific literature is used to analyze theoretical assumptions. Analysis of documents is performed to evaluate the positions of Brazil and the European countries. Qualitative and quantitative media content analysis is performed to assess the problem of Amazon deforestation in the international context. Conclusions: Brazilian Amazon deforestation is the result of national economic interests, environmental crime and social issues in the region. Bolsonaro administration‘s policies on the Amazon are based on protectionism, goals of economic expansion and anti-environmentalism. Political and economic pressure from France, Norway and Germany had an impact on Bolsonaro administration‘s policies and resulted in militarization of the Amazon and strengthening of Brazil‘s impact in the region.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131313
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
laila_eidukeviciute_bd.pdf899.71 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.