Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131276
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPabedinskas, Tomas-
dc.contributor.authorPagudaitė, Džoana-
dc.date.accessioned2021-05-31T17:16:10Z-
dc.date.available2021-05-31T17:16:10Z-
dc.date.issued2021-06-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/131276-
dc.description.abstractŠiais laikais svarbiausias dalykas, kurį žmonės gali suteikti vieni kitiems – tai palaikymas, su kuriuo jaučiame nuoširdų rūpestį ir vienybės bei pilnatvės pojūtį. Tai yra visiems labai svarbus jausmas, vienybės ir besąlygiškos meilės išraiška, todėl svarbu mokytis kurti aplink save gerumo erdvę, kurioje žmonės gali kurti, mylėti, džiaugtis, atsiverti ir rasti paguodą sunkią akimirką. Šiame darbe pasirinkau aptarti visuomenėje aktualią temą - palaikymas artimiausioje socialinėje aplinkoje. Darbo tikslas: apibudinti palaikymo reikšmę visuomenėje, analizuojant fotomenininkų kūrybą, išryškinant socialinį ir fizinį palaikymą nuotraukų serijoje. Darbui buvo iškelti šie uždaviniai: • Aptarti palaikymo rūšis, jų teigiamus ir neigiamus aspektus; • Įvardinti prevencijos priemones, padedančias kovoti su palaikymo trūkumo iššauktomis socialinėmis problemomis; • Išanalizuoti fotografų kūrybą ir aptarti, kuom ji įkvėpė būtent taip atlikti praktinę dalį. • Trumpai aptarti atliktos anoniminės apklausos rezultatus. • Išanalizuoti baigiamojo darbo praktinės dalies atlikimo eigą, fotografavimo procesą, techninius sprendimus ir problemas, bei galutinį rezultatą. Teorinę dalį sudaro: santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, penkios dėstymo dalys ir išvados, bendroje visumoje aptariami ir įvykdomi visi išsikelti uždaviniai yra pasiekiamas darbo tikslas.lt
dc.description.abstractNowadays, the most important thing that people can give to each other is the support with which we feel a sincere concern and a sense of unity and fullness. It is a very important feeling for everyone, an expression of unity and unconditional love, so it is important to learn to create a space of kindness around you where people can create, love, enjoy, open up and find comfort in a difficult moment. In this work, I chose to discuss a topic relevant to society - support in the immediate social environment. The aim of the work: to describe the significance of support in society, analyzing the work of photographers, highlighting social and physical support in a series of photographs. The following tasks were set for the work: • Discuss the types of support, their positive and negative aspects; • Identify preventive measures to combat the social problems caused by the lack of support; • Analyze the work of photographers and discuss what inspired them to do the practical part in this way. • Briefly discuss the results of the anonymous survey. • To analyze the course of the practical part of the final work, the photography process, technical solutions and problems, and the final result. The theoretical part consists of: a summary in Lithuanian and English, an introduction, five parts of the teaching and conclusions, all the set tasks are discussed and fulfilled in the general whole is the achievable goal of the work.en
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipŠiuolaikinių menų katedralt
dc.format.extent25 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectPalaikymaslt
dc.subjectSupporten
dc.subjectFoto serijalt
dc.subjectPhoto seriesen
dc.subjectSenatvėlt
dc.subjectOld ageen
dc.subjectNeįgalumaslt
dc.subjectDisabilityen
dc.subjectMenininkaslt
dc.subjectArtisten
dc.subject.otherAudiovizualinis menas / Audiovisual art (V004)-
dc.titleArtimiausios socialinės aplinkos analizė fotografijų serijojelt
dc.title.alternativeClosest social environment analysis in photographical seriesen
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineNaujųjų medijų menas / New Media Art (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260608-
crisitem.author.deptŠiuolaikinių menų katedra-
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)
Files in This Item:
dzoana_pagudaite_bd.pdf2.24 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open

Džoana Pagudaitė

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.