Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131226
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Stankevičiūtė, Simona
Title: Aplinkosauginiai judėjimai Pietų Korėjoje: "Zero Waste" atvejis
Other Title: Environmental movements in South Korea: the case of zero waste
Extent: 45 p.
Date: 12-Jun-2021
Keywords: Aplinkosauginiai judėjimai;Pilietinė visuomenė;Pietų Korėja;Environmental movements;Zero waste;South Korea;Civil society
Abstract: Pastaraisiais metais pasaulyje sparčiai plintantis zero waste judėjimas, sutelktas atliekų problemai spręsti, pasiekė ir Pietų Korėją, kur šalies aktyvistai skatina visuomenę keisti savo gyvenimo būdą ir įpročius siekiant sumažinti išmetamų atliekų kiekį. Darbe analizuojama Pietų Korėjos pilietinės visuomenės organizacijų veikla zero waste kontekste. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti, kokiomis priemonėmis Pietų Korėjos pilietinė visuomenė stengiasi kontroliuoti atliekų problemą šalyje. Taip pat siekiama įvertinti pasitelkiamų priemonių veiksmingumą. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1. Pristatyti teorinius pilietinės visuomenės ir aplinkosauginių judėjimų aspektus bei apibūdinti pagrindinius zero waste konceptus. 2. Apžvelgti bendrą P. Korėjos pilietinės visuomenės veiklą ir aplinkosauginių judėjimų raidą šalyje. 3. Išanalizuoti, kaip P. Korėjos aktyvistai prisideda prie atliekų mažinimo ir įvertinti pasitelkiamų priemonių efektyvumą. Tyrimo metodai: kokybinė šaltinių ir dokumentų analizė Tyrimo išvados: siekiant sumažinti plastiko vartojimą ir atliekų kiekį šalyje, P. Korėjos pilietinė visuomenė pasitelkia taikias priemones: sėkmingai bendradarbiauja su valstybe ir verslo įmonėmis, organizuoja įvairios formos kampanijas, atlieka tyrimus ir apklausas, kurių rezultatais remiantis vėliau teikiami siūlymai naujiems sprendimams, bei vykdo edukacines paskaitas, seminarus, siekiant šviesti visuomenę atliekų klausimais. Vis dėlto, ši veikla kol kas paliečia tik sąlyginai nedidelę visuomenės dalį, tad teigiamus rezultatus pastebėti sudėtinga. Nors P. Korėjos visuomenė suvokia atliekų problemos svarbą, zero waste principų taikymas kasdieniame gyvenime vis dar yra reta praktika. Be to, trūksta atsakomybės iš verslo sektoriaus.
Zero waste movement, focused on tackling the waste problem, has been gaining momentum in recent years. It has also reached South Korea, where activists are eager to encourage society to change their lifestyles in order to reduce waste. This paper analyzes the activities of South Korean civil society organizations in the context of zero waste. The purpose of this work is to analyze how Korean civil society tries to control the growing waste problem in the country. It is also aimed to assess the effectiveness of the taken measures. To achieve this goal, the following tasks are set: 1. To present the theoretical aspects of civil society and environmental movements as well as describe the main concepts of zero waste. 2. To review the historical formation and the main activities of South Korean civil society as well as the development of environmental movements in the country. 3. To analyze the activities and achievements of South Korean civil society in the context of zero waste and to evaluate the effectiveness of the taken measures. Research methods: qualitative analysis of various sources and documents Findings of the study: In order to reduce plastic consumption and waste in the country, Korean civil society cooperates with the state and business sector, organizes campaigns in various forms, conducts surveys, which are then analyzed and used to propose changes, and organizes theorical and practical seminars to educate the public on waste issues. However, so far only a relatively small part of society is affected, so it is difficult to see positive results. Although South Korean society is aware of the seriousness of the waste problem, the application of zero waste principles in everyday life is still a rare practice. A lack of responsibility from the business sector is also a problem.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131226
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
simona_stankevičiūtė_bd.pdf835.38 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.