Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131193
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Preidytė, Evelina
Supervisor: Brazaitis, Gediminas
Title: Dienos ir sezoninis geninių paukščių aktyvumas
Other Title: Daily and seasonal sctivity of the sicidae family
Extent: 29 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Dienos aktyvumas;Daily activity;Sezoninis aktyvumas;Seazonal activity;Valandos;Hours
Abstract: Bakalauro darbe tiriami geninių paukščių dienos ir sezoninis aktyvumai. Darbo objektas: Įrašuose aptikti Lietuvoje paplitę geniai paukščiai - juodoji meleta (D. martius), žalioji meleta (P. viridis), pilkoji meleta (P. canus), didysis margasis genys (D. major), vidutinis margasis genys (D. medius), mažasis margasis genys (D. minor), baltnugaris genys (D. leucotos) , tripirštis genys (P. tridactylus). Darbo metodai: Individualus įrašų klausymas ir aktyvumo fiksavimas įrašų laikais. Darbo rezultatai: Įrašuose dažniausiai buvo girdimos Didžiojo margojo genio ir juodosios meletos rūšys. Didžiojo margojo genio optimaliausias dienos aktyvumas buvo 5 – 6 ryto valandų intervale, o sezoninis aktyvumas buvo intensyviausias Balandžio antroje pusėje. Juodoji meleta pusę sezono aktyvi buvo 7 – 8 valandų intervale. Prasidėjus poravimosi laikotarpiui, šis intervalas pasislinko į 5 – 6 valandų intervalą. Sezoninis aktyvumas per visą sezoną išliko gana tolygus su nežymiu padidėjimu poravimosi laikotarpiu. Raktažodžiai: dienos aktyvumas, sezoninis aktyvumas, valandos, dienos.
The daily and seasonal activity was investigated in this thesis. Object of the work: Woodpeckers found in individual recordings that are found in Lithuania - Black woodpecker (D. martius), Green woodpecker (P. viridis), Grey – headed woodpecker (P. canus), Great spotted woodpecker (D. major), Middle spotted woodpecker (D. medius), Lesser spotted woodpecker (D. minor), White – backed woodpecker (D. leucotos) and Three – teod woodpecker (P. tridactylus). Method of the work: Activity documentation in individual recordings. The results of the work: The most commonly found species were the Great spotted woodpecker and the black woodpecker. The most optimal activity of the Great spotted woodpecker was the 5 – 6 hours interval in the morning. The seasonal activity reached the optimum in April‘s second half. The black woodpecker‘s daily activity was the highest in 7 – 8 hours‘s interval in the morning. Though once the breeding season started, this interval moved to 5 – 6 o‘clock in the morning. Key words: daily activity, seasonal activity, hours, days.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131193
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons