Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131183
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Stankaitytė, Vita
Supervisor: Petrauskaitė, Eglė
Title: Hvabjong reiškinio ypatumai Pietų Korėjoje XX a. pab. - XXI a. pr.
Other Title: Peculiarities of the Hwabyeong phenomenon in South Korea at the end of 20th century and beginning of the 21st century
Extent: 60 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Hvabjong;Hwabyeong;Sindromas;Pyktis;Kultūra;Pietų Korėja;Culture;South Korea;Syndrome;Anger
Abstract: Pyktis yra viena iš pagrindinių, bet tuo pačiu ir viena iš daugelio emocijų, kurias žmogus jaučia kiekvieną dieną. Galima rasti daugybę tyrimų susijusių su pykčiu, išskiriamais pykčio reiškimo būdais ir pykčio poveikiu ţmogaus sveikatai. Tačiau analizių susijusių su pykčio raiška specifinėje kultūroje ar tam tikromis ligomis, kurios išsivysto dėl pykčio kurioje nors kultūroje yra sąlyginai nedaug. Todėl šiame darbe pagrindinis dėmesys yra skiriamas nagrinėti hvabjong reiškiniui, kuris yra laikomas pykčio sindromu susijusiu su Pietų Korėjos kultūra. Šio darbo objektas – hvabjong reiškinio ypatumai Pietų Korėjoje. Darbo tikslas – išanalizuoti hvabjong reiškinio ypatumus Pietų Korėjoje XX a. pab. – XXI a. pr. paneigiant arba patvirtinant šio reiškinio išskirtinumą. Tikslui pasiekti naudojami šie uţdaviniai: 1) Apžvelgti pykčio sampratą, pykčio raišką ir aptarti pagrindinius pykčio raiškos būdus; 2) Apžvelgti hvabjong reiškinio sampratą ir pristatyti pagrindinius Pietų Korėjos kultūrinius veiksnius, lemiančius hvabjong reiškinio egzistavimą; 3) Išanalizuoti atrinktus tyrimus apie hvabjong rezultatus paneigiant arba patvirtinant šio reiškinio išskirtinumą.
Anger is one of the main but at the same time one of the many emotions that a person feels everyday. Numerous studies can be found about anger, the ways in which anger is expressed and the effects of anger on humans’ health. However, there are relatively few researches related to the expression of anger in a specific culture or certain diseases that develop as a result of anger in any kind of culture. Therefore, this work focuses on the phenomenon of Hwabyeong which is considered an anger syndrome related to the South Korean culture. The object of this work is the peculiarities of the Hwabyeong phenomenon in South Korea. The aim of this work is to analyze the peculiarities of the Hwabyeong phenomenon in South Korea at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century by denying or confirming the uniqueness of this phenomenon. The following tasks are set to achieve the goal: 1) To review the concept of anger, the expression of anger and to review the main ways of expressing anger; 2) To review the concept of the Hwabyeong phenomenon and to present the main cultural factors of South Korea that determine the existence of the Hwabyeong phenomenon; 3) To analyze the results of selected research papers about the Hwabyeong by denying or confirming the uniqueness of this phenomenon.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131183
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
vita_stankaitytė_bd.pdf1.5 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.