Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131182
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jackūnas , Andrius
Supervisor: Gelgotas, Martynas
Title: UAB „Autosabina Logistics“ sandėliavimo procesų gerinimas
Other Title: JSC „Autosabina Logistics“ warehousing process improvement
Extent: 53 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Analizė;Analysis;Sandėlis;Warehouse;Logistika;Logistic
Abstract: Logistikos veikloje sandėliavimas suprantamas daug plačiau nei krovinių saugojimas, tai yra visa sandėlių sistema. Sandėliavimo sistema - tai techninių, organizacinių ir informacinių priemonių, kuriomis atliekamas produktų priėmimas, sukrovimas į sandėlį, sandėliavimas, atrinkimas ir pasiruošimas išduoti pristatymui į vartojimo vietas, visuma. Nagrinėjama tema aktuali ne tik šios įmonės sandėliui, bet ir kitoms įmonėms, veikiančioms šioje srityje. Sandėlio informacinių sistemų privalumų išaiškinimas bei pritaikymas praktikoje, leistų užtikrinti efektyvią tiekimo grandinės veiklą mažiausiomis sąnaudomis. Sandėlių logistikos uždavinys -sukurti visų sandėliavimo rūšių atrinkimo, taip pat krovinių gabenimo sistemą iki pat prekių išdavimo. Tyrimo objektas – UAB „Autosabina Logistics“ sandėliavimo veikla. Tyrimo tikslas – išanalizuoti UAB „Autosabina Logistics“ sandėliavimo procesus ir pateikti sandėliavimo procesų gerinimo variantus. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti literatūrą susijusią su sandėliais, jų veikla, galimybėmis; 2. Atlikti UAB „Autosabina Logistics“ sandėliavimo veiklos analizę; 3. Išanalizuoti įmonės sandėliavimo procesų gerinimo galimybes; 4. Pateikti gerinimo siūlymus. Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, gautos medžiagos susisteminimas, stebėjimo metodas, duomenų analizė. Temos aktualumas. Nagrinėjama tema aktuali ne tik šios įmonės sandėliui, bet ir kitoms įmonėms, veikiančioms šioje srityje. Sandėlio informacinių sistemų privalumų išaiškinimas bei pritaikymas praktikoje, leistų užtikrinti efektyvią tiekimo grandinės veiklą mažiausiomis sąnaudomis.
Research object: JSC „Autosabina Logistics“ warehouse activities. Research aim: To analyze the storage processes of JSC „Autosabina Logistics“ and to provide directions for the improvement of warehousing processes. Objectives: 1. To analyze the literature related to warehouses, their activities and possibilities; 2. Perform analysis of warehousing activities of UAB Autosabina Logistics; 3. To analyze the possibilities of improving the company's warehousing processes; 4. Make suggestions for improving warehosing processes. Research methods:Analysis of Lithuanian and foreign authors' scientific literature, observation method, data analysis. Research results: The theoretical part deals with the concept of the warehouse functions and tasks. It also describes warehouse efficiency assessment and peculiarities of using information systems. The second part describes the investigated company and its activities. Analyzing the company’s externa and internal environment of the warehouse. Perform SWOT, PEST analysis of the company. The third part of the thesis presents possibilities for improvement to solve the problem. The work offers to install scanners to reduce order collection time.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131182
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
andrius_jackunas_bd.pdf1.47 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Andrius Jackūnas Final work of bachelor studies

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.