Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131133
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šlekonis, Benas
Supervisor: Ramaškevičienė, Asta
Title: Biologinių preparatų įtaka ekologiškai augintų svogūnų derlingumui ir kokybei
Other Title: Influence of biological preparations on yield and quality of organically grown onions
Extent: 27 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Svogūnai;Onions;Biologiniai preparatai;Biological preparations;Derlingumas;Yield;Kokybiniai rodikliai;Qualitative indicators
Abstract: 2018 metais, Daukšių kaime, Kėdainių rajone, atlikus biologinių preparatų įtakos svogūnų laiškų masei, plotui, svogūnų derlingumui ir kokybinių rodiklių tyrimą, gauti tokie rezultatai parodė, kad preparatų Bactolive + Comcat ir Bactoforce naudojimas neturėjo esminės įtakos laiškų plotui, nors fiksuotas ploto padidėjimas, atitinkamai, 6,9 % ir 13,9 %. Biologinių preparatų derinio Bactolive + Comcat, naudojimas esmingai padidino svogūnų derlingumą, kuris siekė 38,4 t ha-1. Ištyrus svogūnų ropelių kokybinius rodiklius nustatyta, kad biologinių preparatų naudojimas mažino vitamino C kiekį svogūnuose. Naudojant Bactolive + Comcat derinį, nustatytas net 56,1 % vitamino C kiekio sumažėjimas. Tuo tarpu preparatas Bactoforce labiau mažino tirpių sausųjų medžiagų ir nitratų kiekį (sumažėjimas sudarė 28,8 %) svogūnų ropelėse.
In 2018, in Daukšiai village, Kėdainiai district, after the study of the influence of biological preparations on onion leaf weight, area, onion yield and qualitative indicators, such results showed that the use of Bactolive + Comcat and Bactoforce did not have a significant effect on leaf area, although an increase in area was recorded. 6.9% and 13.9%, respectively. The use of the combination of biological preparations Bactolive + Comcat significantly increased the yield of onions, which reached 38.4 t ha-1. Examination of the qualitative indicators of onion turnips showed that the use of biological preparations reduced the amount of vitamin C in onions. The combination of Bactolive + Comcat showed a reduction in vitamin C content of as much as 56.1%. Bactoforce, meanwhile, reduced soluble solids and nitrates more (28.8%) in onion slices.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131133
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons