Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131104
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Šukienė, Monika
Supervisor: Samuolaitis, Mindaugas
Title: UAB ,,Dextera” sandėliavimo procesų gerinimas
Other Title: Improving the warehousing processes of ,,Dextera“
Extent: 50 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Prekyba;Tray;Sandėliavimo procesai;Warehousing processes
Abstract: Kiekvieno verslo, ar tai būti maža ar didelė kompanija, veiklos tikslas yra gauti pelną ir vykdyti sklandžią veiklą. Įmonės veiklą neretai būtų galima prilyginti laikrodžio mechanizmo veikimui, jei visi elementai ir rateliai veikia sinchronizuotai ir kartu, laikrodis veikia ir yra kokybiškas, taip pat ir versle, jei visi procesai vyksta sklandžiai ir kartu, tuomet galima tikėtis geriausių rezultatų. Mano nuomone vienas svarbiausių aspektų įmonės veikloje yra sandėliavimas. Pagrindinė daugelio įmonių taisyklė – nestabdyti gamybos linijos dėl žaliavų stygiaus. Norint išvengti tokios situacijos, naudojamos žaliavų atsargos. Pasak D. Saraponienė ir kt. (2014) efektyviai ir subalansuotai produkcijos gamybai reikia parūpinti pakankamai erdvią vietą galutinei produkcijai sandėliuoti. Taigi, mano nuomone sandėliavimo procesuose egzistuojančios problemos privalo būti sprendžiamos tik jas aptikus, tam, kad kiti skyriai galėtų sklandžiai vykdyti savo veiklą. Tyrimo problema: Dėl netinkamo sandėliavimo procesų valdymo įmonė patiria finansinius nuostolius. Kaip galima būtų tobulinti sandėliavimo procesų valdymą siekiant optimiz uoti įmonės veiklą. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti UAB ,,Dextera“ sandėliavimo procesų gerinimo galimybes ir pateikti pasiūlymus spręsti sandėliavimo procesuose esančioms problemoms. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti sandėliavimo procesus teoriniu aspektu; 2. Ištirti UAB ,,Dextera“ sandėliavimo veiklą; 3. Pateikti UAB ,,Dextera“ sandėliavimo procesų gerinimo galimybes. Tyrimo objektas : Sandėliavimo procesų valdymas UAB ,,Dextera“
Research object: Improving the warehousing processes of company ,,Dextera“ Research aim: To detect the problems in the company ,,Dextera“ in the processes of warehousing and suggest solution to those problems. Work tasks: 1. Analyze warehousing processes; 2. Analyze the activities of the selected company and notice problems in the company; 3. Propose soultions to the problems. Research methods: 1. Analysis of scientific and other literature; 2. Method of observation; 3. Survey method. Research results: 1. In the first part of the work, an analysis of the literature on warehousing processes and their improvement is performed. The place of warehouses in the logistics chain and the importance of warehousing process management are presented. 2. The second part of the work presents the analysis of Dextera's activities and the analysis of warehousing processes. The problems in these processes are presented. 3. The third part of the work presents solutions that can be used to solve existing problems in storage processes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131104
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
monika_sukiene_bd.pdf1.34 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.