Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131083
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Černiauskas, Gediminas
Supervisor: Tamulienė, Vilma
Title: UAB "X" prekybos įmonės atsargų optimizavimo ir kontrolės tobulinimo sprendimai
Other Title: JSC "X" trading companies inventory optimization and control improvement
Extent: 43 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Prekybos įmonė;Trading company;Atsargų valdymas;Inventory management;Atsargų optimizavimas;Inventory optimization
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti UAB „X“ prekybos įmonės atsargų valdymo optimizavimą ir kontrolę. Uždaviniai: 1. Atlikti įmonės „X“ sandėlio struktūros ir funkcinių zonų analizę; 2. Nustatyti ir įvertinti atsargų valdymo taikomą modelį „X“ įmonėje; 3. Nustatyti ir įvertinti atsargų valdymą remiantis ABC analizės metodu; 4. Pasiūlyti atsargų valdymo ir kokybės gerinimo galimybes „X“ įmonei. Tyrimo metodai – UAB „X“ prekybos įmonės duomenų ir dokumentų kokybinė analizė. Distribucijos būdu platinamos įmonės produkcijos, t.y. 850 SKU (atsargų laikymo vienetų), atsargų valdymas buvo įvertintas remiantis produkcijos ABC analize. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti teoriniai sandėlių atsargų optimizavimo ir kontrolės gerinimo aspektai prekybos įmonėse; • antrojoje darbo dalyje atliktas UAB "X" prekybinės įmonės sandėlių atsargų optimizavimo ir kontrolės tyrimas ir jo analizė; • trečiojoje darbo dalyje pateikti UAB "X" prekybinės įmonės atsargų optimizavimo ir kontrolės įvertinimas ir gerinimo sprendimai. Praktinė tyrimo nauda – UAB „X“ prekybos įmonei pasiūlius prie dabartinės taikomos atsargų valdymo skaičiavimo metodikos įtraukti "Foresast" modelį įmonėje suefektyvės sandėlio darbas, bus operatyviau galima reguliuoti importo transporto srautą, sandėlio procesai taps tvarūs, o darbo krūvis pasidalins tarp darbuotojų, atliekančių skirtingas operacijas. Įmonėje sandėliuojamų atsargų kiekis sumažės 2 kartus, tai sukurs įmonei galimybę bendradarbiauti su naujais tiekėjais arba pasipildyti bei praplėsti prekiaujamos produkcijos asortimentą.
Research aim – to investigate and evaluate the JBC "X" trading company inventory management optimization and control. Objectives: 1. To perform the analysis of the structure and functional zones of the company "X" warehouse; 2. Identify and evaluate the inventory management model applied in company "X"; 3. Identify and evaluate inventory management based on the ABC analysis method; 4. Offer inventory management and quality improvement opportunities to Company "X". Research methods – Qualitative analysis of JBC "X" trading company data from the warehouse management system "Equinox" kokybinė analizė. The company's products are distributed through distribution, i.e. 850 SKU (Stock Keeping Unit), inventory management was estimated based on the ABC analysis of output. Research results: • In the first part of the work examines the theoretical aspects of warehouse inventory optimization and control improvement in trading companies; • In the second part of the work the research and analysis of the warehouse inventory optimization and control of JBC "X" trading company was performed; • In the third part of the work presents the evaluation and improvement solutions of JBC "X" trading company inventory optimization and control. Practical benefits of the research – JBC "X" trading company was offered to add the "Forecast" model to the current applied inventory management calculation methodology, then the company will have efficient warehouse work, it will be possible to regulate the flow of import transport more quickly, the warehouse processes will become sustainable and the workload will be shared between the employees performing different operations. The amount of stocks stored in the company will decrease 2 times, which will create an opportunity for the company to cooperate with new suppliers or to replenish and expand the range of traded products.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131083
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
gediminas_cerniauskas_bd.pdf1.3 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.