Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131024
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Masiokaitė, Ugnė
Supervisor: Savickienė, Jūratė
Title: Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaita ir analizė Všį "X"
Other Title: Accounting and analysis of employment related liabilities in VšĮ "X"
Extent: 51 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Darbo santykiai;Work relations;Darbo užmokestis;Salary;Mokesčiai;Taxes;Apskaita;Accouting
Abstract: Tyrimo objektas: Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaita ir analizė. Tyrimo tikslas: Išanalizavus su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos reglamentavimą ir atlikus jų analizę, pateikti tobulinimo galimybes. Uždaviniai: 1. Išnagrinėti su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos reglamentavimą ir analizę. 2. Išanalizuoti VšĮ „X“ pirminę ir suvestinę apskaitą bei atlikti jų analizę. 3. Pateikti su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos ir analizės tobulinimo galimybes. Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėtas su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos reglamentavimas ir analizė. Antrojoje darbo dalyje išanalizuota VšĮ „X“ pirminė ir suvestinė apskaita bei atlikta jų analizė. Trečiojoje darbo dalyje pateiktos su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos ir analizės tobulinimo galimybės. Pagrindinė išvada atlikus įmonės dokumentų susijusių su darbo santykiais ir 2015 – 2019 metų finansinių ataskaitų analizę yra: įmonė veiklą vykdo pagal mokėjimo ir apskaitos tvarką reglamentuojančius dokumentus, darbo užmokesčio apskaita naudoja visus reikiamus dokumentus, tokius kaip darbo sutartis, darbo laiko, darbo užmokesčio ir kiti apskaitos žiniaraščiai. Įmonėje galėtų būti atliekami atlyginimo lapelio, darbo užmokesčio apskaitos detalizavimo, apskaitos kompiuterizavimo ir kiti pakeitimai, kuriais būtų galima palengvinti darbą įmonės darbuotojams bei sutaupyti darbo sąnaudų.
Research object: Accounting and analysis of employment related liabilities. Research aim: After analyzing the accounting regulations for employment related liabilities and performing their analysis, to submit opportunities for improvement. Objectives: 1. To analyze the accounting regulation and perform the analysis of employment related liabilities. 2. To analyze the primary and consolidated accounting of Public Institution “X” and to perform their analysis. 3. To provide opportunities for improvement of accounting and analysis of employment-related liabilities. Research results: The first part of the work consists of accounting regulation analysis and analysis of employment related liabilities. The second part of the work consists of Public Institution “X” analysis and their primary and consolidated accounting analysis. The third part of the work presents the possibilities for improving the accounting and analysis of employment-related liabilities. The main conclusion of the analysis of the company's documents related to employment and financial statements for 2015-2019 is: the company operates in accordance with the documents regulating the payment and accounting procedures, payroll accounting uses all the necessary documents, such as employment contracts, working hours, payroll, and other accounting records. The company could make changes to the payroll, payroll accounting details, computerization of accounting and other changes, which could facilitate the work of the company's employees and save labor costs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131024
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
ugne_masiokaite_bd.pdf10.54 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.