Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131023
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Lipštaitė, Gabija
Supervisor: Besusparienė, Erika
Title: Biudžeto formavimas ir analizė, asignavimų panaudojimas ir jų apskaita Joniškio rajono savivaldybėje
Other Title: Budget Formation and Analysis, Use and Accounting of Appropriations in Joniškis District Municipality
Extent: 52 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Savivaldybės biudžetas;Municipality budget;Savivaldybės biudžeto analizė;Municipality budget analysis;Asignavimų apskaita;Appropriations accounting
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizuoti Joniškio rajono savivaldybės biudžetą, atskleisti kaip savivaldybė naudoja ir apskaito asignavimus ir atlikti 2020 – 2022 metų biudžeto prognozę. Tikslai: 1.Išanalizuoti savivaldybės biudžeto sampratą, struktūrą, formavimo principus ir metodus; 2.Atlikti Joniškio rajono savivaldybės 2015 – 2019 metų biudžeto analizę ir išsiaiškinti, kaip savivaldybė naudoja ir apskaito asignavimus; 3.Pateikti prognozę, kaip keisis Joniškio rajono savivaldybės pajamos ir asignavimai 2020 – 2022 m. ir apžvelgti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, aprašomasis – analitinis metodas, grafinis modeliavimas, lyginamoji analizė, regresijos analizė. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama biudžeto samprata, struktūra, formavimo principai, metodai bei kaip savivaldybė apskaito asignavimus. Antroje darbo dalyje pateikiama Joniškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų analizė, asignavimų apskaita. Trečiojoje darbo dalyje pateikiama Joniškio rajono 2020 – 2022 m. savivaldybės prognozė ir tobulinimo galimybės. Pagrindinė išvada tokia, kad Joniškio rajono savivaldybė daugiausia pajamų gauna iš pajamų ir pelno mokesčio bei dotacijų, o asignavimų daugiausiai skiriama švietimui. Prognozės 2020 – 2022 m. rodo pajamų ir asignavimų didėjimą.
The aim of the research is to analyze the Joniškis district municipality, disclose how the Joniškis district municipality uses ant accounts for appropriations and perform the forecast for 2020 – 2022. Objectives: 1.To analyze the concept, structure, formation principles, methods and peculiarities of municipality budget; 2.To perform the analysis of Joniškis district municipality budget for 2015 – 2019 and to find out how the municipality uses and accounts appropriations; 3.To present a forecast how the revenues and appropriations of Joniškis district municipality in 2020 – 2022 will change and to review the possibilities of improving the budget formation of Joniškis district municipality. Research methods: analysis of scientific literature, analysis of legal acts, descriptive-analytical method, graphical modeling, comparative analysis, regression analysis. The first part of the work presents the concept, structure, formation principles and methods of the budget and how the municipality accounts appropriations. The second part of the work presents the analysis of Joniškis district municipality budget revenues and appropriations, accounting of appropriations. The third part of the work presents the forecast of Joniškis district municipality for 2020 – 2022 and the possibilities for improvement. The main conclusions are that Joniškis district municipality most of the revenue comes from income and corporate tax and grants, and the appropriations go mainly to education. Forecasts for 2020 – 2022 show an increase in revenue and appropriations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131023
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
gabija_lipstaite_bd.pdf2.56 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.