Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131020
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Barkauskienė, Aistė
Supervisor: Besusparienė, Erika
Title: Pagrindinės veiklos finansinių rezultatų apskaita, analizė bei prognozė KB „Žalioji lanka“
Other Title: Accounting, analysis and prognosis of financial rezults of the main activity in KB “Žalioji lanka”
Extent: 44 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Pagrindinės veiklos pajamos;Operating income;Pagrindinės veiklos savikaina;Operating cost;Finansinė analizė;Financial analysis
Abstract: Tyrimo objektas: KB „Žalioji lanka“ pagrindinės veiklos finansiniai rezultatai. Tyrimo tikslas: Atskleidus pagrindinės veiklos finansinių rezultatų sampratą, apskaitos metodiką ir finansinės analizės metodus, išanalizuoti kooperatinės bendrovės „Žalioji lanka“ finansinių rezultatų apskaitą ir pateikti jų analizę, bei atlikti finansinių rezultatų prognozę. Uždaviniai: 1. Atskleisti pagrindinės veiklos finansinių rezultatų sampratą, apskaitos metodiką ir taikomus finansinės analizės ir prognozavimo metodus. 2. Išanalizuoti kooperatinės bendrovės “Žalioji lanka” pagrindinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą ir atlikti jų analizę 2016-2020 m. laikotarpyje. 3. Atlikti pagrindinės veiklos finansinių rezultatų prognozę kooperatinėje bendrovėje “Žalioji lanka” Tyrimo metodai: aprašomasis metodas, dokumentacijos metodas, kiekybinis prognozavimo metodas. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta finansinių rezultatų samprata, apskaitos metodika ir pateikti finansinės analizės ir prognozavimo metodai. Antrojoje darbo dalyje išanalizuota įmonės pagrindinės veiklos finansinių rezultatų apskaita ir atlikta santykinių rodiklių analizė Trečiojoje darbo dalyje pateiktas pagrindinės veiklos finansinių rezultatų prognozavimas KB “Žalioji lanka” 2021-2022 m.
Research object: Financial results of the main activity in KB “Žalioji lanka” Research aim: After disclosing the concept of financial results of the main activity, accounting methodology and methods of financial analysis, to analyze the accounting of the financial results of the KB "Žalioji lanka" and present their analysis, as well as to perform the forecast of financial results. Objectives: 1. To reveal the concept of financial results of the main activity, accounting methodology and methods of financial analysis and forecasting. 2. To analyze the accounting of the financial results of the main activity of the KB “Žalioji lanka” and to perform their analysis in the period 2016-2020. 3. To perform the forecast of the financial results of the main activity in the KB “Žalioji lanka”. Research methods: descriptive method, documentation method, quantitative forecasting method. Research results: The first part of the work examines the concept of financial results, accounting methodology and presents methods of financial analysis and forecasting. In the second part of the work, the accounting of the company's main financial results is analyzed and the analysis of financial ratio is performed. The third part of the work presents the prognosis of the financial results of the main activity KB “Žalioji lanka” in 2021-2022.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131020
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
aiste_barkauskiene_bd.pdf3.17 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.