Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131017
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Lideikytė, Jūratė
Supervisor: Besusparienė, Erika
Title: Pagrindinės veiklos pajamų, sąnaudų ir pajamų dotacijų apskaita, analizė ir prognozė N ūkininko ūkyje
Other Title: Accounting, Analysis and Prognosis of the Operating Revenue, Expenses and Income Grant on N Farmer ‘s Farm
Extent: 51 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Pagrindinės veiklos pajamos;Operating revenue;Pagrindinės veiklos sąnaudos;Expenses;Pajamų dotacijos;Income grant;Apskaita;Accounting;Analizė;Analysis
Abstract: Pirmoje darbo dalyje išnagrinėta pagrindinės veiklos pajamų, sąnaudų ir pajamų dotacijų samprata Lietuvos ir užsienio autorių literatūroje, atlikta analizuojamo objekto apskaitos metodikos apžvalga ir išnagrinėti finansinės analizės ir prognozės metodai. Antroje darbo dalyje išnagrinėta N ūkininko ūkio veiklos specifika, išanalizuota N ūkininko ūkio finansinė atskaitomybė bei atlikta N ūkininko ūkio 2016 – 2020 m. finansinė analizė naudojant santykinius rodiklius. Trečioje darbo dalyje pateiktas N ūkininko ūkio bankroto tikimybės apskaičiavimas bei atliktos veiklos prognozės 2021 – 2022 m. rezultatai. Pagrindinė išvada atlikus 2016 – 2020 m. laikotarpio finansinę analizę ir prognozę 2021 – 2022 m. N ūkininko ūkiui yra tokia: šis ūkis vykdo sėkmingą ir pelningą ūkio veiklą, bankroto tikimybė analizuojamu laikotarpiu menka. Pagal atliktą prognozę matyti galimas pagrindinės veiklos pajamų svyravimas ateinančius laikotarpius, priešingai prognozuojamas sąnaudų ir pajamų dotacijų augimas. Prognozei turi įtakos įvairūs gamtos, politikos sistemos, rinkos pokyčiai.
The first part of the work examines the concept of operating revenue, expenses, and income grants in the literature of Lithuanian and foreign authors, reviews the accounting methodology of the analysed object and examines methods of financial analysis and forecasting. In the second part of the work, the specifics of the activities in the N farmer's farm are analysed, as well as its financial statements. Using relative indicators, the financial analysis of the farm N in 2016–2020 was performed. The third part of the work presents the calculation of the probability of bankruptcy of the N farmer's farm, as well as the results of that farm performance forecast for 2021–2022. The main conclusion of the 2016–2020 financial analysis and the prognosis for 2021–2022 is as follows: this farm is operating successfully and profitably, and the probability of bankruptcy remains low during the analysed period. According to the forecast, operating income may fluctuate in the coming period; expenditure and revenue grants are projected to grow. The forecast is influenced by various changes in the environment, political systems, and the market.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131017
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
jurate_lideikyte_bd.pdf3.22 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.