Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131014
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Diliūnas, Tomas
Supervisor: Besusparienė, Erika
Title: Atidėjinių apskaita, analizė ir prognozė UAB "X"
Other Title: Provision Accounting, Analysis and Prognosis on UAB “X”
Extent: 54 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Atidėjiniai;Provision;Apskaita;Accounting;Analizė;Analysis;Prognozė;Prognosis
Abstract: Darbe analizuojama lietuvių ir užsienio mokslinė literatūra, atidėjinius reglamentuojantys dokumentai. Tyrimo tikslas – atskleisti atidėjinių specifiškumą žemės ūkio technikos pardavimo ir paslaugų sektoriuje ir atlikti UAB „X“ atidėjinių prognozę. Tyrimo metu apibūdinta analizuojama įmonė, išnagrinėtos UAB „X“ finansinės ataskaitos, pirminiai ir suvestiniai apskaitos dokumentai, susiję su atidėjinių apskaita bei atlikta horizontalioji, vertikalioji ir santykinių rodiklių analizės. Tai pat dviem būdais pateikta UAB „X“ atidėjinių prognozė ir atliktas bankroto tikimybės apskaičiavimas.
In this work Lithuanian and foreign scientific literature and documents regulating provisions are examined. The aim of research – to reveal the specificity of provisions in the agricultural machinery sales and services sector and to make a prognosis of provisions for UAB “X”. The work describes the analyzed company, examines the financial statements of UAB “X”, primary and summary accounting documents related to the accounting of provisions, and performs horizontal, vertical and ratio analysis. Also, the prognosis of provisions of UAB “X” is presented in two ways and performed bankruptcy probability calculation;
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131014
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
tomas_diliunas_bd.pdf3.14 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.