Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130969
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kalpokaitė-Kazickė, Samanta
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Architekto Mykolo Songailos kūrybos analizė
Other Title: The analysis of architects' Mykolas Songaila works
Extent: 56 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Architektūra;Architecture;Mykolas Songaila;Sankt Peterburgas;Tarpukaris;Interwar
Abstract: Mykolas Songaila (1874 – 1941 m.) yra gerai žinomas tarpukario architektas Lietuvoje. Išsilavinimą įgijo Sankt Peterburge, kuriame ir pradėjo savo, kaip architekto karjerą. Pirmieji darbai prasidėjo 1903 m. ir tęsės iki atvykimo į Kauną 1921 m. Tyrime išskirti du analizuojami periodai: Sankt Peterburgo ir Lietuvos. Architekto projektai Rusijos imperijoje nėra publikuoti lietuviškuose šaltiniuose. Informacijos trūkumas paskatino rinkti medžiagą pasitelkiant Maskvoje ir Sankt Peterburge spausdintas knygas, bei archyvuose ieškoti objektų ikonografijos. Tyrimo analizė atlikta išsamiai analizuojant pagrindinių fasadų fotografijas, nurodant objektų paskirtį, atlikimo laiką, nustatant stilių. Sankt Peterburge architektas daugiausiai projektavo gyvenamuosius namus ir daugiabučius pastatus, kuriuose atsispindi įvairiapusiška stilistika: moderno, neoklasicizmo, neobaroko. Lietuvoje architektas Mykolas Songaila karjerą pradėjo projektuodamas pastatus kartu su Vladimiru Dubeneckiu. Šiame periode išsiskyrė tautinis stilius, kurį architektai kūrė norėdami įamžinti Lietuvos nepriklausomybę. Mykolas Songaila šalyje yra siejamas su bankų statybomis. Tyrime išsamiai išanalizuojami visi projektuoti objektai. Du periodai, kurių metu architektas kūrė, skiriasi savo stilistika ir pastatų pobūdžiu. Sankt Peterburge Mykolas Songaila gausiai naudojo puošybos elementus, tuo tarpu Lietuvoje pastatai santūresni, daugiau dėmesio skiriama interjerui. Tačiau visuose objektuose galima įžvelgti panašią tendenciją: kolonų, puskolonių, kupolų panaudojimą.
Mykolas Songaila (1874 - 1941) is a well-known interwar architect in Lithuania. He was educated in St. Petersburg, where he began his career as an architect. His first work began in 1903 and continued until his arrival in Kaunas in 1921. The study distinguishes two analysed periods: St. Petersburg and Lithuania. The architect's projects in the Russian Empire wasn’t published in Lithuanian sources. The lack of information led to collecting material through books printed in Moscow and St. Petersburg, as well as the search for iconography in the archives. The analysis of the research was performed by analysing the photographs of the main facades in detail, indicating the purpose of the objects, time, and determining the style. In St. Petersburg, the architect mainly designed residential houses and apartment buildings, which reflect in avariety of stylistics: modern, neoclassical, neo-baroque. In Lithuania, architect Mykolas Songaila began his career designing buildings together with Vladimir Dubeneckis. During this period, the national style, which architects created to perpetuate Lithuania's independence, stood out. Mykolas Songaila in Lithuania is associated with the construction of banks. The study provides a detailed analysis of all designed objects. The two periods are different in their stylistics and the nature of the buildings. In St. Petersburg, Mykolas Songaila used a lot of decorative elements, while in Lithuania the buildings are more restrained, more attention is paid to the interior. However, a similar trend can be seen in all objects: the use of columns, half-columns, domes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130969
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons