Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130943
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRakutienė, Sima-
dc.contributor.authorLisnychuk, Yuliia-
dc.date.accessioned2021-05-28T22:03:23Z-
dc.date.available2021-05-28T22:03:23Z-
dc.date.issued2021-06-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130943-
dc.description.abstractThe thesis analyses the influence of DCFTA between the EU and Ukraine on the process of economic and social development. The European Neighborhood Policy, aimed at the creation of welfare and stable neighborhood, had resulted in AA and DCFTA agreements with 3 EaP states. Ukrainian economic, trade, and social development had been interrupted in 2014 by the annexation of the Crimean Peninsula and military conflict in its Eastern region, which in fact started due to European aspirations of Ukrainians, however with support from EU and trade liberalization provided by DСFTA Ukraine had been able to recover and reach new levels. Despite the growth of the economy, the social security provided by the state, which is one of the basic Human Rights, did not face considerable transformation and is not able to fully provide basic services. Hence, the main object of the thesis is to research the Europeanization of Ukrainian legislation and economy in the context of Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area implementation. While the goal is to examine the main implications of DCFTA implementation onto Ukrainian social and economic development. The tasks of the thesis focus on analysis and comparison of EU influence instruments, achievements and failures of EaP, trade relations between EU and Ukraine, and their implication on social and economic development. The main research methods are 1) analysis of legal acts and other data; 2) comparison of data. The main findings reveal that the Europeanisation of Ukrainian legislation is rather segmented. While there are finally substantial transformations in decentralization, land, banking, and other reforms, social security had been affected on a small scale. At the same time, DCFTA directly influences the labor market and enforces its modernization. The other social segments are influenced indirectly. However, they can face positive outcomes despite currently partial implementation. More substantial results are expected to appear in the long-term perspective.en
dc.description.abstractŠiame bakalauro baigiamajame darbe analizuojama laisvosios prekybos sutarties, sudarytos tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos, įtaka ekonominio ir socialinio vystymosi procesui. Įgyvendinant Europos kaimynystės politiką, kuria buvo siekiama sukurti socialinę gerovę ir stabilią kaimynystę, buvo sudaryti asociacijos bei laisvosios prekybos sutarčių susitarimai su trejomis Rytų partnerystės valstybėmis. Ukrainos ekonominę, prekybos ir socialinę plėtrą 2014 m. nutraukė Krymo pusiasalio aneksija ir karinis konfliktas jos rytiniame regione, kuris prasidėjo dėl ukrainiečių siekių tapti ES dalimi. Su ES parama ir laisvosios prekybos sutarties užtikrintu prekybos liberalizavimu Ukraina sugebėjo atsigauti ir pasiekti naują lygmenį. Nepaisant ekonomikos augimo, viena iš pagrindinių žmogaus teisių, valstybės teikiama socialinė apsauga, nepatyrė didelių permainų, nepajėgdama visapusiškai suteikti pagrindinių resursų. Pagrindinis baigiamojo darbo objektas - Ukrainos teisės aktų ir ekonomikos europeizacijos tyrimas asociacijos susitarimo bei glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės įgyvendinimo kontekste. Tikslas - ištirti pagrindines laisvosios prekybos sutarties įgyvendinimo pasekmes Ukrainos socialinei ir ekonominei raidai. Darbo uždaviniai orientuoti į ES bei Ukrainos prekybinių santykių analizę ir palyginimą bei jų poveikį socialinei ir ekonominei raidai, ES įtakos priemones bei Rytų partnerystės pasiekimus ir nesėkmes. Pagrindiniai tyrimo metodai: teisės aktų ir kitų duomenų analizė bei duomenų palyginimas. Pagrindinės išvados rodo, kad Ukrainos teisės aktų europeizacija yra segmentuota. Nors įvyko esminių permainų decentralizacijos, žemės, bankininkystės ir kitokio pobūdžio reformose, socialinė apsauga galiausiai buvo nežymiai paveikta. Tuo tarpu laisvosios prekybos sutartis daro tiesioginę įtaką darbo rinkai ir verčia ją modernizuoti. Kitiems socialiniams segmentams įtaka daroma netiesiogiai. Tačiau, nepaisant šiuo metu dalinio įgyvendinimo, galima sulaukti teigiamų rezultatų. Reikšmingesnių rezultatų tikimasi sulaukti ilgalaikėje perspektyvoje.lt
dc.description.sponsorshipPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipRegionistikos katedralt
dc.format.extent50 p.-
dc.language.isoenen
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectUkraineen
dc.subjectDeep and Comprehensive Free Trade Areaen
dc.subjectAssociation Agreementen
dc.subjectSocial developmenten
dc.subjectEuropos Sąjungalt
dc.subjectUkrainalt
dc.subjectGili ir išsami laisvosios prekybos zonalt
dc.subjectAsociacijos sutartislt
dc.subjectSocialinis vystymasislt
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleThe role of DCFTA in economic and social development in Ukraineen
dc.title.alternativeLaisvosios prekybos sutartis vaidmuo Ukrainos ekonominiam ir socialiniam vystymuisilt
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineTarptautinė politika ir vystymo studijos / International Politics and Development Studies (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptRegionistikos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.