Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130873
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Leonavičiūtė, Brigita
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Socialinio tinklo „Instagram“ poveikis mados prekių vartosenai jaunosios auditorijos tarpe
Other Title: The social network of „Instagram” influence on design product consumption among young consumers
Extent: 52 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Socialiniai tinklai;Social networks;Vartosena;Prekės ženklas;Consumption;Brand
Abstract: Kiekvieną dieną socialiniai tinklai tobulėja ir populiarėja. Socialinis tinklas „Instagram“ šiuo metu yra savo žinomumo aukštumose, o didžiąją dalį šio tinklo vartotojų sudaro jaunosios kartos atstovai. Norėdami neatsilikti nuo tobulėjančio skaitmeninio pasaulio mados prekiniai ženklai, pastebėję socialinių tinklų populiarumą imasi komercines reklamas kurti būtent socialiniame tinkle „Instagram“. Tyrimo objektas kokią įtaką jaunosios kartos atstovai turi mados prekių vartosenai socialiniame tinkle „Instagram“. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti jaunosios kartos auditorijos įsitraukimą į socialinį tinklą „Instagram“ ir kokią įtaką tai gali turėti mados prekių vartosenai. Rašto darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje, aptariant teorines prielaidas, atliekama mokslinių šaltinių analizė. Teorinėje dalyje yra analizuojama socialinių tinklų atsiradimo ir įsitvirtinimo istorija, detalizuojama socialinių tinklų struktūra, reklamos pateikimo būdai socialinėje erdvėje ir kaip tai gali būti naudinga mados prekių rinkos atstovams. Apibūdinamos socialinių tinklų platformos, nagrinėjamas jų populiarumas išskiriant vieną, esminį socialinį tinklą „Instagram“. Toliau darbe yra pereinama prie socialinių tinklų auditorijos analizės. Atliekamas auditorijos analizės nustatymas, remiantis mokslinių šaltinių informacija. Siekiama apibūdinti jaunosios kartos populiaciją ir jos įsitraukimą į socialinius tinklus. Nustačius auditorijos įsitraukimą į socialinį tinklą „Instagram“ yra aptariamas mados prekinių ženklų paplitimas socialinėje erdvėje ir analizuojama, ar jaunosios auditorijos atstovai gali turėti įtakos mados prekių skaidai socialiniame tinkle „Instagram“. Antroje darbo dalyje yra atliekamas kiekybinis tyrimas, aptariami gauti rezultatai. Išanalizavus šaltinius ir atlikus kiekybinį tyrimą yra prieinamos aiškiai matomos išvados, jog socialinis tinklas „Instagram“ turi poveikį jaunajai auditorijai ir jos mados prekių vartojimo įpročiams.
With every passing day social networks are advancing and gaining popularity. The social network Instagram at this time is in its heights and the biggest part of this network's users are the younger generations. To not fall behind from the ever-advancing digital world, fashion trade marks have noticed the social networks popularity and are set to work on creating commercials specifically for the „Instagram” app. The subject matter of the research is fashion products usage among the younger audience in the social app Instagram. The goal of the research is to analyze the younger audience involvement into the social platform Instagram and to see what influence it could have to the fashion product usage. The paper consists of two parts. In the first part of the paper is the analysis of theoretical presumptions which is achieved by analyzing scientific sources. The theoretical segment goes over and analyses social networks emerging and establishing themselves, details the structure of social networks, ways of displaying advertisements in social media and how it can be profitable to fashion trademark representatives. Social networks are concretized and out of their popularity Instagram is singled out. Later on, the topic shifts to analyzing the users of social media platforms using published scientific literature. The purpose is to identify the percentage of younger individuals' engagement in social networks. After the engagement is calculated, their population in fashion brands is analyzed and determined whether the younger generation can have an impact on product usage in the social network Instagram. In the second part of this work a questionnaire is used to get quantifiable numbers and they are analyzed and discussed. Thanks to the previously mentioned methods we are able to reach a concrete conclusion that the social platform Instagram has a measurable impact on fashion produce usage on the younger participants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130873
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
brigita_leonaviciute_bd.pdf1.63 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.