Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKisieliauskas, Justinas-
dc.contributor.authorStrukaitytė, Deimantė-
dc.date.accessioned2021-05-28T17:36:09Z-
dc.date.available2021-05-28T17:36:09Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130862-
dc.description.abstractPrekės ženklas padeda verslui išsiskirti iš konkurentų, formuoja klientų lojalumą ir pasitikėjimą bei daro įtaką jų pirkimo įpročiams. Darbu siekiama sukurti naujo mados prekės ženklo kūrimo ir populiarinimo planą, kuris būtų naudingas tiek mažam, tiek vidutiniam verslui. Atlikus tyrimą, galima nustatyti kokios yra efektyviausios rinkodaros priemonės mados prekės ženklo kūrimui ir populiarinimui internetinėje erdvėje. Tyrime analizuojamos mados, jos pramonės sampratos ir kaitos procesai, prekės ženklo ir jo identiteto bei vertės sampratos, prekės ženklo kūrimo, identiteto ir populiarinimo internete procesai, išskirtos veiksmingiausios rinkodaros priemones internete ir sukurta naujo mados prekės ženklo „ECOutfit“ kūrimo ir populiarinimo internetinėje erdvėje koncepcija. Tyrimo problema – kaip sukurti ir įtvirtinti patrauklų mados prekės ženklą internetinėje rinkoje. Tyrimo objektas – naujo mados prekės ženklo kūrimo ir populiarinimo internete planas. Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizavus mados prekės ženklo kūrimo ir populiarinimo reiškinius, atlikti tyrimą, leidžiantį sukurti naujo mados prekės ženklo kūrimo ir populiarinimo internetinėje erdvėje įgyvendinimo planą. Taikomajame–kūrybiniame bakalauriniame darbe, siekiant išsiaiškinti mados, jos pramonės ir kaitos procesus, prekės ženklo ir jo vertės sampratas bei mados prekės ženklo kūrimo, identiteto ir populiarinimo internete procesus, pasitelkta mokslinės literatūros analizė. Pasinaudojus konkurentų analize ir atlikus kiekybinį tyrimą, identifikuotos sėkmingiausios mados prekės ženklo rinkodaros priemonės. Atlikus literatūros analizę ir tyrimą, vykdomas duomenų apdorojimas – pateikta surinkta informacija, aprašyti rezultatai, pasiūlytas efektyviausias prekės ženklo kūrimo ir populiarinimo procesų įgyvendinimo internetinėje erdvėje planas. Prekės ženklo kūrimas yra labai vertingas tam tikros įmonės ar organizacijos produktų ar paslaugų įprasminimo bei populiarinimo procesas, kurio metu, atsižvelgus į prekės ženklą elektroninėje erdvėje įtakojančius, veiksnius nuolatos kuriami, formuojami, analizuojami prekės ženklo komponentai, kurie turi būti įgyvendinami per elektronines rinkodaros priemones. Prekės ženklo identiteto kūrimo procesas yra labai svarbus prekės ženklo kūrimo aspektas, apimantis tiek vidinį, tiek išorinį įmonės įvaizdį. Ši strategija, pasitelkus prekės ženklo elementus, sukuriama vartotojų mintyse, atskleidžiant prekės ženklo ypatumus ji padeda žmonėms greitai atpažinti prekės ženklą ir skatina pasirinkti ne konkurentų, o jo produktus. Populiarinimas yra nesibaigiantis prekės ženklo žinomumo didinimo procesas. Jo dėka galima stiprinti prekės ženklą, didinti produktų pardavimų skaičių ir pritraukti ne tik naujų, tačiau išlaikyti ir senų klientų auditoriją.lt
dc.description.abstractA brand helps a business to stand out from the competition, to build customer loyalty and trust, and to have a greater impact on their/customer buying habits. The study aims to create a new plan for the development and promotion of fashion brands that would benefit both small and medium-sized businesses. Research identifies the best marketing tools for fashion branding and promotion in the online space. The problem of the research is the creation and establishment of an attractive fashion brand in the online market. The object of the research is a plan for the development and promotion of a new fashion brand on the Internet. The research aims to is to theoretically analyze the phenomena of fashion brand development and promotion, to carry out research/study that allows creating an implementation plan for the development and promotion of a new fashion brand in the online space. In the applied-creative bachelor's thesis, scientific litaretaure was analysed in order to find out the processes of fashion, its industry and change, the concepts of the brand and its value, and the processes of fashion brand creation, identity, and popularization on the Internet. The most successful fashion brand marketing tools are identified by analysing the competitors and conducting a quantitative research method. Once the literature collection and analysis is completed, data processing is performed. This step includes the presentation of collected information, the description of results and the proposal for the most effective plan for the implementation of brand developement and promotion processes in the online space. The thesis analyzes fashion, its industry concepts and change processes, the concept of brand and its identity and value, brand development, identity and online promotion processes. Moreover, the thesis identifies the most effective online marketing tools and develops the concept of online development and promotion based on example of new fashion brand „Ecoutfit“. Branding is crucial when it comes to creating an impact and the promotion of a certain company or organization, products or services. These are the components of the brand that are constantly created, formed, and analyzed, which must be implemented through electronic marketing tools, taking into account the factors influencing the brand in electronic space. The process of brand identity building is a very important aspect of brand building that encompasses both the internal and external image of a company. This strategy uses brand elements created in the minds of consumers, helps people to quickly recognize the brand, and provides a reason to choose products over competing ones by explaining what the brand is. Promotion is a never-ending process of brand awareness, which helps to strengthen the brand, increase the number of product sales and not only to attract new cutomer audience but also to retain the old.en
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMenotyros katedralt
dc.format.extent68 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectPrekės ženklaslt
dc.subjectBranden
dc.subjectMadalt
dc.subjectPopuliarinimas internetelt
dc.subjectFashionen
dc.subjectOnline advertisingen
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleMados prekės ženklo kūrimas ir populiarinimas internetinėje erdvėje projektaslt
dc.title.alternativeFashion brand development and online advertising projecten
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineKūrybinės industrijos / Creative Industries (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptEkonomikos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons