Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130842
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Budrytė, Monika
Title: Skirtingų žemdirbystės sistemų įtaka žieminių kviečių grūdų taršai mikroskopiniais grybais
Other Title: Influence of different farming systems on winter wheat contamination with seed-borne fungi
Extent: 34 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Mikroskopiniai grybai;Microscopic fungi;Grūdų užterštumas;Seed contamination;Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Ekologinė žemdirbystė;Organic farming;Intensyvi žemdirbystė;Intensive farming
Abstract: Baigiamasis bakalauro darbas buvo atliktas Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio Akademijoje, Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje. Tyrimo tikslas. Ištirti skirtingomis auginimo technologijomis augintų grūdų taršą mikroskopiniais grybais ir nustatyti jų gentinę sudėtį. Tyrimo uždaviniai. 1. Nustatyti mikroskopinių grybų gentis dominuojančias žieminių kviečių grūduose; 2. Palyginti skirtingomis technologijomis augintų žieminių kviečių taršą mikroskopiniais grybais; 3. Nustatyti žieminių kviečių užterštumą Fusarium genties grybais bei jų rūšinę sudėtį. Tyrimo metodai. Sėklos užterštumui nustatyti buvo atliekami filtro popieriaus rulonu metodas ir tiesioginis sėjimo metodas ant Bulvių dekstrozės agaro su chloramfenikoliu. Išaugusios mikroskopinių grybų kolonijos ant Bulvių dekstrozės agaro su chlorafenifikoliu skaičiuotos 3, 5 ir 7 paromis, skiedimo metodu 7 ir 10 vystymosi paromis. Tyrimo rezultatai. Drėgno filtro popieriaus rulonų metodų nustatytos dominuojančios grybų rūšys – Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Drechslera, Mucor, Penicillium. Ištyrus grūdų užterštumą skiedimo metodu, nustatyta didesnis mikroskopinių grybų kiekis intensyviai augintuose žieminiuose kviečiuose. Gausiausiai žieminiai kviečiai buvo užkrėsti Alternaria genties grybais, ekologiškuose grūduose jų aptikta 54,5 %, o intensyviai užaugintuose 40,8 %. Fusarium genties grybų tarša gausiau nustatyta intensyvioje žemdirbystėje augintų žieminių kviečių grūduose. Fusarium genties grybų tarpe gausiausiai (41 %) išskirta F. avenaceum rūšis. Ekologiškai užaugintuose kviečiuose daugiausiai (30%) išskirta F. sporotrichioides grybų.
The study was conducted in Vytautas Magnus University, Agriculture Academy, in the laboratory of the Biology and Plant Biotechnology. Research aim. To study the contamination of grains grown with different cultivation technologies with microscopic fungi and determine their genus composition. Objectives. 1. To identify the genus of microscopic fungi dominant in winter grains; 2. To compare the contamination of winter wheat grown with different technologies with microscopic fungi; 3. To determine the contaminations of winter wheat with fungi of the genus Fusraium and their species composition. Researh methods. For the determination of seed contamination were performed filter paper roll method and direct inoculation method on potato dextrose agar with chloramphenicol. Increased microscopic fungal colonies on potato dextrose agar with chlorafenicol were counted on 3, 5 and 7 days, dilution method on 7 and 10 of development days. The results of the investigation. Dominant fungal species identified by wet filter paper roll methods – Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Drechslera, Mucor, Penicillium. After examination ot he contamination of the seed by the dulution method, higher levels of microscopic fungi were found in intensively grown winter wheat. The most abundant winter whaet was infected with fungi of the genus Alternaria, 54,5 % of them were found in organic grains and 40,8 % in intensively grown ones. The most infected with Fusarium fungi were winter wheat grains grown in an intensive farming system. Among the fungi of the genus Fusarium, the species F. avenaceum was most abundant (41 %). F. sporotrichioides fungi were the most isolated (30 %) in organically grown wheat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130842
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
monika_budryte_bd.pdf726.76 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.