Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130830
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kolesnikova, Ernesta
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Reklamos poveikis pertekliniam vartojimui Lietuvoje
Other Title: Impact of advertising on overconsumption in Lithuania
Extent: 54 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Reklama;Vartotojas;Vartojimas;Vartotojiškumas;Poveikis;Advertisement;Consumer;Consumption;Consumerism;Impact
Abstract: Darbas buvo skirtas išsiaiškinti reklamos daromą poveikį pertekliniam vartojimui Lietuvoje. Analizuojant literatūrą buvo analizuojama reklamos sąvoka, reklamos daromas poveikis vartotojui, taip pat koks jos ryšys su pertekliniu vartojimu. Išsiaiškinus šiuos dalykus buvo analizuojami ir literatūroje aprašomi perteklinio vartojimo padariniai. Apžvelgus teorinę dalį galima teigti, kad reklama apibūdinama kaip priemonė skirta paveikti vartotoją ir daryti poveikį vartotojų pirkimo elgsenai. Tyrime buvo nustatyta, kad reklama skatina ir didina pirkimus, taip pat sukelia perteklinį daiktų ir paslaugų vartojimą, kuomet vartotojas perka daugiau negu jam reikia. Kadangi reklamos kiekis ir pastebimumas šiais laikais labai didelis, kyla poreikis nustatyti, kokią reikšmę tai daro vartotojams ir kaip veikia vartojimo elgseną Lietuvoje. Ar reklama skatina perteklinį vartojimą ir kokius padarinius tai sukelia. Šiame darbe atliekamo tyrimo tikslas yra įvertinti reklamos poveikį pertekliniam vartojimui Lietuvoje. Tyrimo objektas yra reklamos poveikis pertekliniam vartojimui. Pagrindinis tyrimo objektas – internetinė vartotojų apklausa. Buvo klausiami tik Lietuvoje gyvenantys asmenys, gauti rezultatai apdoroti MS Excel ir SPSS Statistics programomis, o rezultatų analizė pateikta darbe. Pagrindiniai darbo rezultatai – vartotojų apklausos metu buvo nustatyta, kad dauguma perka jiems nereikalingus daiktus, dažnai juos išmeta ir atiduoda. Taip pat buvo sužinota, kad moterys dažniau negu vyrai pasiduoda impulsyviems pirkimams, nepraleidžia akcijų ir dažniau perka neplanuotus pirkinius. Apklausos rezultatais remiantis, internetinių tinklapių ir aplikacijų reklamos daro didžiausią įtaką vartotojų pirkimams, juos didina ir šios reklamos asmenims patinka, lyginant su kitomis reklamos rūšimis. Išsiaiškinta, kad daugiausia reklamos yra pastebima socialiniuose tinkluose ir internete. Pagrindinės darbo išvados – reklama skatina besaikį vartojimą ir prisideda prie to pasekmių. Reklama kuria žmonių poreikius ir daro įtaką vartotojų prekių ir paslaugų pasirinkimui.
The purpose of this work was to find out the effects of advertisement on overconsumption in Lithuania. By conducting an analysis of literature – the term “advertisement“ was determined, the effects of advertisements on consumers and the relationship between advertisements and overconsumption were covered. With the help of these findings, the outcomes of overconsumption, which are provided in the literature, were also analyzed. After going through the theoretical part - it can be stated that advertisements are described as a tool, used to influence the consumer and to alter consumeristic behavior. This report determined that advertisements, in addition to encouraging and increasing purchases, create overconsumption of goods and services, where the consumer buys more than is necessary. Due to the huge amount of advertisements and their visibility these days, now there is a greater need to determine how this influences consumers and how this affects the consumption tendencies in Lithuania. The goal of this report is to evaluate the effects of advertisements on overconsumption in Lithuania. The work objective is to determine how advertisements influence overconsumption. The main report objective is the online consumer survey. Only people living in Lithuania were questioned, the obtained results were handled with the “MS Excel” and “SPSS Statistics” programs and the analysis of the results was presented in the report. The main work results – during the survey it was determined that most people buy things they do not need, often throwing them out later. It was also discovered that women give into impulsive buying, notice discounts and buy unplanned purchases more often than men do. According to the results, online website and application advertisements have the greatest amounts of influence on the purchases of the consumers by increasing them a lot more than other types of advertisements. It was found out that the biggest number of advertisements are noticed on social media. Main work conclusions – advertisements encourage senseless consumption and add up to its consequences. Advertisements create the needs of people and influence the good and service choices of consumers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130830
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons