Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130812
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jurgutis, Mantas
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Miesto įvaizdžio formavimas pasitelkiant komunikacines kampanijas. Kauno miesto atvejis
Other Title: Communication campaigns as an image-shaping instrument for cities: the Kaunas case
Extent: 41 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Kampanija;Komunikacija;Identitetas;Įvaizdis;Kauno miestas;Campaign;Communication;Identity;Image;Kaunas city
Abstract: Visame pasaulyje miestai stipriai auga ir plečiasi, ko pasekoje didėja konkurencija dėl investicijų, naujų gyventojų ar turistų ir įvairių pajamų šaltinių. Todėl miestų įvaizdžio reikšmė įgauna vis didesnę svarbą, taip siekiant būti išskirtiniu ir išryškinti savo privalumus, bei pranašumus. Žmonės yra skirtingi, todėl natūralu, jog kiekvieno žmogaus poreikiai, lūkesčiai ir supratimas apie patrauklų miestą gali skirtis. Vieniems tai gali asocijuotis su miesto urbanistine plėtra, darniu judumu ar patogiu viešuoju transportu, kitiems aktualu laisvalaikis, jo praleidimo galimybės, bei saugumas mieste. Yra grupė žmonių, kurie nuolatinę gyvenamąją vietą renkasi pagal darbo pasiūlą, atlyginimų dydžius, esamo verslo investicijas ir bendrąjį pragyvenimo lygį mieste. Miestams yra būtina aktyvi, įvairialypė komunikacija, rinkodaros priemonės – taip siekiant formuoti pozityvų įvaizdį ir nuolat augti. Šiai dienai Kauno miesto įvaizdis bei rinkodaros priemonės šalies ir globaliame kontekste vertinamos teigiamai. Kaunas pasižymi aiškia prekinio ženklo bei miesto vizijos komunikacija, miesto patrauklumą stiprina šiuolaikines kultūros tendencijas atitinkantis gyventojų įtraukimas, taip sukuriant šiuolaikiško ir atviro pasauliui miesto įvaizdį. Plačiai išvystytas apgyvendinimo (poilsio) ir maitinimo infrastruktūros tinklas, kultūrinių paslaugų ir renginių gausa turi reikšmingą teigiamą įtaką didesniam Kauno žinomumui, turistų srautams bei padeda išnaudoti esamus išskirtinius kultūrinius ir istorinius miesto įvaizdžio elementus. Temą analizavo tokie autoriai kaip: Drūteikienė (2002), Sudžius (2002), Nevinskaitė (2021), Bagdonienė ir Janulevičiūtė-Ivaškevičienė (2006), Bakanauskas (2012), Kotler (2004), Inn (2004), Rice ir Atkins (2000), Ucinavičiūtė ir Prapiestienė (2019) ir kiti. Darbo objektas – Kauno miesto komunikacinės kampanijos. Darbo tikslas – atskleidus miesto komunikacijos ir įvaizdžio sampratas, išanalizuoti Kauno miesto vykdomas komunikacines kampanijas ir atskleisti jų tikslingumą. Darbo uždaviniai: 1) Atskleisti miesto komunikacijos, identiteto ir įvaizdžio sampratas; 2) Teoriškai išanalizuoti miesto komunikacijos tikslus; 3) Pristatyti Kauno miesto vykdomas komunikacines kampanijas; 4) Išanalizuoti miesto komunikacijos kampanijas ir jų tikslingumą; 5) Pateikti apibendrinimus, galimas rekomendacijas Kauno miesto atveju.
In the XXI century and the times of globalization - cities are expanding, growing and developing all over the world. For this reason, it causes big competition for different resources, people or investments. This makes it important for every city be visible, recognized and have the attractive image with clear branding, campaigning strategies and action plans. In the period of year 2015-2021 Kaunas city is also changing and strengthening the communication campaigns and it’s branding. Its’ image and marketing tools are assessed positively in the country and in the global context. Kaunas city is recognized for a clear identity and communication of “It’s Kaunastic” brand, which supports the new vision of the city. The main object of the thesis Kaunas city image using communication. The main aim of the thesis is to analyze the formation of the city image through the communication campaigns by the practical case study of Kaunas city. Main objectives of the thesis: 1) To reveal the concepts of city communication, identity and image; 2) To make theoretical analysis of city communication goals; 3) To present the communication campaigns carried out by Kaunas city; 4) To analyze the city communication campaigns and their expediency; 5) Provide summaries, possible recommendations in the case of Kaunas city.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130812
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
mantas_jurgutis_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.