Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDovydaitis, Gytis-
dc.contributor.authorJasilionytė, Agnė-
dc.date.accessioned2021-05-28T13:27:16Z-
dc.date.available2021-05-28T13:27:16Z-
dc.date.issued2021-06-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130802-
dc.description.abstract2020 m. vasario 26 d. dėl COVID-19 sukeltos pandemijos Lietuvoje buvo paskelbta ekstremalioji situacija, vėliau paskelbtas pirmasis karantinas - ribojami socialiniai kontaktai. Praėjus daugiau nei metams nuo situacijos pradžios didelė populiacijos dalis jaučia neigiamas socialinių kontaktų mažinimo pasekmes. Bendravimas persikėlė į skaitmeninę erdvę, tačiau toks bendravimo pobūdis negali visiškai patenkinti poreikio socializuotis. Rašto darbo dalyje apžvelgiama naudinga literatūra ir meno darbai susiję su vienatve, vienišumo jausmu bei bendravimo karantino metu pobūdžiu. Praktinėje darbo dalyje pristatomas internetinis performansas. Nagrinėjant vienatvės ir vienišumo sąvokas išryškėjo pagrindinis skirtumas - individualūs neigiami arba teigiami jausmai, kuriuos jaučiame būdami vieni. Pasirinkus būti vieniems, esame vienatvėje, dėl to nejaučiame neigiamų ir varginančių emocijų. Priversti būti vieni ne savo noru jaučiame neigiamas, kankinančias emocijas, kurių stengiamės išvengti ir ieškoti prasmingų ryšių su kitais individais. Nagrinėjant C. G. Jung literatūrą buvo išsiaiškinta, kad būvimas vienatvėje yra būtinas individualiam augimui, o nesugebėdami būti vieni uždarome save į nesibaigiantį konflikto su savimi ratą. Užsienio ir Lietuvos meninkų darbų apžvalgos skiltyje išryškėja noras dalintis karantino socialinio distancijavimo patirtimis, universalus visos žmonijos siekis prasmingiems ryšiams. Remdamasi autorių pavyzdžiais ir literatūros analize praktinėje bakalauro darbo dalyje pateikiu internetinį meno darbą, kuriuo siekiu perteikti norą bendrauti, pažinti ir dalintis emocijomis ir mintimis, komentuoju praktinį karantino sąlygų sukeltą būdą tai pasiekti distanciniu būdu, naudodama Zoom vaizdo skambučių programinę įrangą kaip meno kūrinio pristatymo erdvę. Darbui atlikti naudojama OBS programinė įranga iš anksto įrašytiems vaizdo įrašams paleisti. Pokalbio pradžioje skambučio dalyviai yra skatinami bendrauti ir vyksta interaktyvi diskusija, o performanso kulminacijoje konflikto forma perteikiu vieną iš priežasčių, kuri trukdo žmonėms užmegzti prasmingus ryšius - nesugebėjimą valdyti savo ego.lt
dc.description.abstractBecause of the COVID-19 pandemic, a state of emergency was announced in Lithuania on February 26th, 2020. Following that a bit later quarantine was announced - social contacts were limited. More than a year after the beginning of this situation a big part of the population feels the negative effects of limited social contacts. Communication switched to digital space but this kind of interaction cannot fully meet the need to socialize. The written part of this thesis contains a review of useful literature, artworks related to loneliness, solitude, and the specifics of communication during quarantine. Internet performance is presented as the practical part of this work The main difference between loneliness and solitude emerged while examining the concepts - individual negative or positive feelings, which we feel while being alone. When chosen to be alone we are in solitude and do not feel negative and exhausting emotions. When we are forced to be alone without a deliberate choice we feel negative and torturous emotions which we try to avoid and search for meaningful connections with other individuals. Researching C. G. Jung's literature it became apparent that being in solitude is necessary for individual growth and by failing to be alone we close ourselves into a never-ending circle of conflict with ourselves. A review of foreign and Lithuanian artists’ work reveals a desire to share social distancing experiences during quarantine, a universal aspiration of all mankind for meaningful connections. The practical part of this thesis presents an internet art piece based on examples of authors’ work and literature analysis in which I convey a wish to communicate, get acquainted and share emotions and thoughts. It comments on the practical part of communication through distance by the usage of Zoom video call software as a space for presenting the work. To perform this work an OBS software is used to play prerecorded videos. At the beginning of the call, the participants are encouraged to interact and participate in the discussion and at the culmination of the performance one of the reasons which prevent people from making meaningful connections is presented - inability to control your ego.en
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipŠiuolaikinių menų katedralt
dc.format.extent32 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectVienatvėlt
dc.subjectSolitudeen
dc.subjectVienišumaslt
dc.subjectLonelinessen
dc.subjectKarantinaslt
dc.subjectQuarantineen
dc.subject.otherAudiovizualinis menas / Audiovisual art (V004)-
dc.titleVienatvės karantino metu meninė refleksija interaktyviame internetinio meno darbelt
dc.title.alternativeArtistic reflection of loneliness during quarantine in an interactive internet art pieceen
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineNaujųjų medijų menas / New Media Art (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260608-
crisitem.author.deptMenų fakultetas-
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)
Files in This Item:
agnė_Jasilionytė_bd.pdf805.07 kBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.