Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130781
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Mirinauskienė, Miglė
Supervisor: Vanagaitė, Gitana
Title: Jono Biliūno laiškai kaip autobiografija
Other Title: The letters of Jonas Biliūnas as an Autobiography
Extent: 49 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Autobiografija;Autobiography;Laiškai;Letters;Vidinė istorija;Internal history;Žmogaus genezė;Human genesis
Abstract: Baigiamojo darbo tema – Jono Biliūno laiškai kaip autobiografija. Šio darbo pagrindinis tikslas yra parodyti, kad asmeniniai rašytojo laiškai gali būti perskaitomi kaip Jono Biliūno autobiografija, atskleidžiančia daugelį jo gyvenimą lydėjusių įvairių socialinių, kultūrinių, emocinių, psichologinių ir šeimyninių santykių aspektų. Darbe siekiama išsiaiškinti, ar gali laiškų tekstai, išryškindami įvairius Jono Biliūno gyvenimo momentus, asmenybės virsmus, potyrius, liudyti jo gyvenimo vidinę istoriją, tapti tarsi autobiografiniais tekstais. Darbe siekiama atsakyti į klausimą, ar galima Jono Biliūno laiškus skaityti kaip autobiografiją, kokius žmogaus genezės momentus laiškai atskleidžia. Šis darbas paremtas praktine laiškų analize su tikslu rasti aukščiau minėtus aspektus. Darbo pradžioje teorinėje dalyje aptarta autobiografijos specifika ir problematika, laiškų specifiniai bruožai ir problematika, ieškota laiško ir autobiografijos sąsajų. Antroji darbo dalis – praktinė Jono Biliūno laiškų analizė, išskiriant pastebėtus teminius aspektus, juos grupuojant ir siejant su istoriniu, kultūriniu kontekstais, siekiant įrodyti, kad Jono Biliūno laiškai gali būti autobiografijos liudijimu. Šis darbas skirtas iš naujo pažinti Jono Biliūno kaip kūrėjo asmenybę, pasaulėžiūrą, asmenines ir bendruomeniškas vertybes, kurios atsiskleidžia kūrėjo rašytuose asmeniniuose laiškuose. Bet kokiu atveju, Jono Biliūno laiškus galima tirti kaip laiškus ir kaip autobiografiją.
The topic of this final work is “The letters of Jonas Biliūnas as an Autobiography”. The main goal of this work is to show that the writer's personal letters can be read as J. Biliūnas' autobiography, revealing many aspects of social, cultural, emotional, psychological and family relationships that accompanied his life. The aim of the work is to find out whether the texts of the letters, by highlighting various moments of J. Biliūnas' life, personality changes, experiences, can show the internal history of his life, can become like autobiographical texts. The main goal of this work is to answer the question whether it is possible to read J. Biliūnas' letters as an autobiography, what moments of human genesis the letters can show. This final work is based on practical analysis of the letters with purpose to find above mentioned aspects. At the beginning of the work, the theoretical part discusses the specifics and problems of autobiography, the specific features and problems of letters, and the connections between the letter and the autobiography. The second part of the work is a practical analysis of J. Biliūnas letters, doing this by separating the observed thematic aspects, grouping them and linking them with historical and cultural contexts, in order to prove that letters of J. Biliūnas can be read as an autobiography. This work is designed to reveal the personality, worldview, personal and community values of J. Biliūnas as a creator, which we can find in the personal letters written by the creator. However, the letters of J. Biliūnas can be studied as letters and as an autobiography as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130781
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons