Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130761
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kanapickaitė, Monika
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: Transportavimo ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimo tobulinimas
Other Title: Improvement of transportation and logistics services company X organizational performance
Extent: 44 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Logistikos paslaugos;Logistic services;Veiklos organizavimas;Organizational performance;Paslaugų tobulinimas;Improvement
Abstract: Tyrimo objektas: transportavimo ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimo tobulinimas. Tyrimo tikslas – išanalizavus transportavimo ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimą, pateikti „X“ įmonės veiklos organizavimo tobulinimo sprendimus. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti logistinės veiklos organizavimo teorinius aspektus. 2. Atlikti transporto ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimo empirinį tyrimą. 3. Pateikti transportavimo ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimo tobulinimo sprendimus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, dokumentų analizė, informacijos sisteminimas, lyginamoji analizė, duomenų analizė ir sisteminimas, kiekybinis tyrimo metodas, matematinė analizė, grafinis vaizdavimas, duomenų analizė ir sintezė, apibendrinimo metodas Tyrimo rezultatai. Pirmoje darbo dalyje apibrėžta logistikos veiklos samprata, tikslas ir uždaviniai, išanalizuotas logistikos paslaugų teikimo poreikis ir atlikta teorinė organizacinės logistikos veiklos analizė. Antroje darbo dalyje atliktas transporto ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimo tyrimas: išanalizuota tiriamos įmonės charakteristika ir logistinės veiklos organizavimas įmonėje, atliktas empirinis įmonės „X“ veiklos organizavimo tyrimas. Trečioje darbo dalyje buvo nustatytos probleminės įmonės „X“ organizacinės veiklos sritys ir pateikti sprendimai transportavimo ir logistikos paslaugų įmonės „X“ organizacinės veiklos tobulinimui. Transportavimo ir logistikos paslaugų įmonės „X“ veiklos organizavimas yra vertintinas teigiamai. Darbuotojų nuostatos apie atskirus įmonės veiklos procesus yra dažniau teigiamos nei neigiamos. Visgi, atliktas tyrimas atskleidė ir tam tikras problemines sritis, kurios, atlikus reikalingus tobulinimo sprendimus, gali sukurti įmonei pridėtinę vertę, sudaryti sąlygas geriau organizuoti veiklą, pritraukti daugiau klientų, užimti geresnę poziciją rinkoje bei pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus.
Research object: improvement of transportation and logistics services company “X” organizational performance. Research aim – after analysis of transportation and logistics services company “X” organizational performance, present solutions of company „X“ organizational performance. Objectives: 1. To analyse theoretical aspects of logistics activities organization; 2. To carry out empirical study of transportation and logistics services company „X“ activities organization; 3. To provide solutions for transportation and logistics services company „X“ organizational performance improvement. Research methods: analysis of scientific literature, document analysis, systematization of information, comparative analysis, data analysis and systematization; quantitative research method (questionnaire survey), mathematical analysis, graphical representation, data analysis and synthesis, method of generalization. Research results. In the first part of the work defined concept, goal and tasks of logistics activities, analysed need logistics services provision and performed theoretical analysis of organizational logistics activities. In the second part of the work, carried out research of transportation and logistics services company “X”: analysed characteristics of researched company and organization of logistics activities in company, carried out empirical research company “X” organizational performance. In the third part of the work were identified problematic areas of company “X“ organizational activities and provided solutions for transportation and logistics services company “X“ organizational performance improvement. Organizational performance of transportation and logistics services company X is assessed positively. Employees' attitudes towards individual business processes are more often positive than negative. However, the study also revealed certain problem areas that after done necessary improvement solutions, can create added value for company, enable better organization, attract more customers, take better position in the market, might attract and retain competent employees.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130761
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
monika_kanapickaite_bd.pdf1.64 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.