Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130728
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ramaneckas, Erikas
Title: 11–19 metų mokinių motyvacijos sportuoti ypatumai
Other Title: Peculiarities of the Motivation to Do Sports in 11–19-year-old Students
Extent: 35 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Motyvacija;Motivation;Sportas;Sports;Paaugliai;Teenagers
Abstract: Bendrojo ugdymo mokyklose mokosi mokiniai, kurie sportuoja laisvalaikiu, užsiima individualiomis ar komandinėmis sporto šakomis, o kai kurie tokių veiklų vengia. Todėl aktualu ir svarbu išsiaiškinti dėl ko sportuojama; kodėl sportine veikla užsiimama daugelį metų; kodėl į konkrečius stimulus vieni sportuojantys paaugliai reaguoja, o kiti ne (Carpentier ir Mageau, 2013). Tyrimo objektas – 11 – 19 metų mokinių motyvacija sportuoti. Tyrimo tikslas – atskleisti 11 – 19 metų mokinių vidinės, išorinės motyvacijos ir amotyvacijos sportuoti ypatumus. Tyrimo metodai: mokslinių literatūros šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas, matematinė-statistinė tyrimo duomenų analizė. Tyrimo imtis. Anketinėje apklausoje dalyvavo Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai, kurių amžius buvo nuo 11 iki 19 metų (N=96). Rezultatai. Motyvacijos sportuoti ypatumai buvo lyginami keliais aspektais. Lyties aspektu statistiškai reikšmingi skirtumai tarp grupių nenustatyti, tačiau atsižvelgus į gautus tyrimo rezultatus, galima daryti prielaidą, kad merginoms būdinga aukštesnė vidinė motyvacija, o vaikinams aukštesnis amotyvacijos lygis. Amžiaus aspektu nustatyta, kad 14 – 16 metų amžiaus grupei būdinga aukštesnė išorinė motyvacija (nesąmoningai priimtas išorinis reguliavimas) lyginant su 11 – 13 metų ir 17 – 19 metų (tiesioginis išorinis reguliavimas) amžiaus grupėmis. Atsižvelgiant į sportinės veiklos specifiškumą nustatyta, kad komandinių sporto šakų atstovai labiau negu individualių sporto šakų atstovai išreiškia aukštesnę vidinės motyvacijos ir visų jos subskalių bei išorinės motyvacijos identifikuotis, susitapatinti subskalės raišką palyginus su laisvalaikiu sportuojančių mokinių rodikliais. Išvados. Motyvacijos sportuoti ypatumai nepriklauso nuo mokinių lyties. 14 – 16 metų amžiaus grupės mokiniai išsiskiria aukšta išorine motyvacija iš kitų amžiaus grupių. Komandinių labiau negu individualių sporto šakų atstovams būdinga aukštesnė vidinė motyvacija palyginus su laisvalaikiu sportuojančiais mokiniais.
General education schools are attended by students who do sports in their spare time, engage in individual or team sports, and some avoid such activities. Therefore, it is relevant and important to find out: what causes an individual to do sports; what causes an individual to engage in sports for many years; why some adolescent athletes respond to specific stimuli and others do not (Carpentier & Mageau, 2013). Object of the research. Motivation to do sports in 11-19-year-old students. The aim of the research. To reveal the peculiarities of the motivation to do sports in 11-19-year-old students. Methods of research. Analysis of scientific literature, quantitative research, mathematical-statistical analysis of research data. The research sample. Students of Lentvaris Motiejus Šimelionis Gymnasium in Trakai district, aged 11 to 19 (N=96). The results. No statistically significant differences were found between the groups in terms of gender. In terms of age, it was found that the 14 – 16 age group is characterized by higher extrinsic motivation (introjected regulation) compared to the 11 – 13 and 17 – 19 (external regulation) age groups. Representatives of team sports express higher intrinsic motivation and identified regulation compared to the representatives of leisure sports. Conclusion. The peculiarities of motivation to do sports in students do not depend on the gender of the students. 14-16-year-old students stand out with high extrinsic motivation from all the rest age groups. Representatives of team more than individual sports are characterized by higher intrinsic motivation compared to students who play sports in leisure time.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130728
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.