Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130703
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Janavičius, Aldas
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Socialinės medijos poveikis impulsyviam pirkimui
Other Title: The impact of social media on impulse purchasing
Extent: 75 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Socialinė medija;Impulsyvumas;Įtaka;Pirkimas;Social media;Impulse;Influence;Purchase
Abstract: Šio tyrimo esmė buvo išsiaiškinti, ar socialinė medija daro įtaką vartotojų impulsyviems pirkimams. Teorinėje dalyje išdėstoma socialinės medijos ir jos tipų samprata ir struktūra bei jos evoliucija per pastaruosius metus. Toliau analizuojami ir paaiškinami vartotojų elgesio ypatumai ir impulsyvaus pirkimo, kaip unikalaus reiškinio, atsiradimo ir vystymosi eiga. Pateikiamas teorinis socialinės medijos įtakos impulsyviam pirkimui vertinimas. Paskutinėje teorijos dalyje apžvelgiama, kaip socialinė medija gali paveikti tam tikrus vartotojų jausmus ir emocijas ir kaip tai skatina juos impulsyvaus pirkimo link. Darbo tyrimo dalyje, socialinės medijos poveikis vartotojų impulsyviam pirkimui yra nagrinėjamas peržiūrint atlikto kiekybinio klausimyno tyrimą. Kiekvienas klausimas yra peržiūrimas ir analizuojamas išsikeltų tyrimo hipotezių kontekste. Kiti rezultatai tikrinami naudojant „SPSS“ ir „Microsoft Excel“ įrankius, kad tyrimas būtų solidus ir patvirtintis gautus rezultatus. Pabaigoje kartu su rekomendacijomis pateikiamas pasirinkto bakalauro darbo apibendrinimas.
The essence of this study was to find out whether and to what extent social media influences consumers’ impulsive purchases. The theoretical part lays out the concept and structure of social media and its types, alongside its evolution throughout the years. Further on, the peculiarities of consumer behavior and the course of the emergence and development of impulsive shopping as a unique phenomenon are analyzed and explained. A theoretical evaluation of the impact of social media on impulsive purchasing is presented. The final part of the theory reviews how social media could impact certain consumer feelings and emotions and in the process lead him towards impulsive purchase. In the research part of the study, the impact of social media on the consumers‘ impulse purchase is examined via reviewing the study of a carried out quantitative questionnaire. Each question is reviewed and analyzed in the context of our reasearch hypotheses. Further results are tested with the SPSS and Microsoft Excel tools, to provide the study with integrity and validation of the research results. In the end, a reflection upon the chosen bachelor thesis is presented alongside recommendations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130703
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
aldas_janavicius_bd.pdf1.68 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.