Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130655
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Paulauskaitė, Simona
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Tradicinių ir modernių komunikacijos kanalų derinimo analizė: prekės ženklo „Volfas Engelman“ atvejis
Other Title: Combining traditional and modern communication channels: the case of the "Volfas Engelman" brand
Extent: 67 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: „Volfas Engelman“ prekės ženklas;Integruota marketingo komunikacija;Komunikacijos kanalai;Komunikacijos kanalų suderinamumas;Marketingas;"Volfas Engelman" brand;Integrated marketing communication;Communication channels;Communication channel compatibility;Marketing
Abstract: Šiame darbe yra analizuojamas tradicinės ir modernios komunikacijos suderinamumas, pasitelkiant prekės ženklo “Volfas Engelman” atveju. Prekės ženklo vystymuisi yra svarbu pritaikyti tinkamus marketingo procesus, vienas iš jų – integruota marketingo komunikacija. Kiekviena įmonė, siekianti ilgalaikės sėkmės, privalo naudoti tinkamus komunikacijos kanalus, kurie turi būti suderinti su įmonės siekiamais tikslais. Siekiant užimti geras pozicijas rinkoje, išlaikyti esamus ir pritraukti naujus klientus, įmonė turi skirti ypač didelį dėmesį komunikacijai su vartotojais. Dažniausiai organizacijos komunikuoja per skirtingus kanalus, ko pasekoje vartotoją pasiekia dviprasmiškos žinutės apie prekės ženklą ir jo vertes. Dauguma specialistų susiduria su šio proceso tradicinių ir modernių kanalų suderinamumo problema, tad išlieka esminis klausimas kaip derinti tarpusavyje šiuos kanalus, norint pasiekti pripažinimo rinkoje. Šio tyrimo problema – kaip tinkamai derinti tradicinius ir modernius komunikacijos kanalus? Tyrimo objektas - prekės ženklo “Volfas Engelman” tradiciniai ir modernūs komunikacijos kanalai. Tyrimo tikslas – atlikti empirinį prekės ženklo “Volfas Engelman” tyrimą bei pateikti tradicinių ir modernių komunikacijos kanalų suderinamumo būdus. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, kiekybinis ir kokybinis tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai ir išvados – Atliktos struktūrizuotos interviu analizės metu pastebėta, kad prekės ženklas “Volfas Engelman” aktyviai naudojasi ne tik moderniais komunikacijos kanalais, bet ir dažnai prijungia tradicinius komunikacijos kanalus. Tyrime pagal respondentų atsakymus buvo analizuojamas “Volfas Engelman” vykdomos marketingo komunikacijos pasiekiamumas bei kanalų derinimo efektyvumas. Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad tarp apklaustųjų, didesnio populiarumo sulaukia modernios komunikacijos priemonės negu, kad tradicinės komunikacijos priemonės.
It is important for the development of the brand to apply appropriate marketing processes, one of which is integrated marketing communication. Typically, organizations communicate through different channels, resulting in ambiguous messages about the brand and its values reaching the consumer. Most professionals face the problem of compatibility between traditional and modern channels in this process, so the crucial question remains how to combine these channels to achieve the goals in the organizations. In order to take a good position in the market, retain existing ones and attract new customers, the company must pay special attention to communication with consumers. Typically, organizations communicate through different channels, resulting in ambiguous messages about the brand and its values reaching the consumer. Most professionals face the problem of compatibility between traditional and modern channels in this process, so the crucial question remains how to combine these channels to achieve market recognition. The problem of this research is how to properly combine traditional and modern communication channels? The object of the research - the traditional and modern communication channels of the brand “Volfas Engelman”. The aim of the study - to perform an empirical research of the brand “About you” and to present ways of compatibility of traditional and modern communication channels. Research methods - analysis of scientific literature, quantitative and qualitative research methods. Research results and conclusions - A structured interview analysis revealed that the Wolf Engelman brand actively uses not only modern communication channels, but also directly related traditional communication channels. The study analyzed the accessibility of marketing communication and the effectiveness of channel coordination by Wolf Engelman based on the respondents' answers. According to the results obtained, among the respondents, modern means of communication gained more popularity than traditional means of communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130655
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
simona_paulauskaite_bd.pdf1.68 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.