Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130647
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kirvelaitytė, Kamilė
Title: Įmonės socialinės atsakomybės poveikis įmonės investicinei grąžai COVID-19 laikotarpiu
Other Title: Corporate social responsibility impact on the return on investment during COVID-19
Extent: 50 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: COVID-19 pandemija;Fiksuotų efektų modelis;Bloomberg duomenų bazė;Įmonių socialinė atsakomybė;Investicinė grąža;COVID-19 pandemic;Fixed effects model;Bloomberg database;Corporate social responsibility;Return on investment
Abstract: Norint suvaldyti ekonominę situaciją pasaulyje užklupus globaliai pandemijai – COVID-19, svarbu analizuoti veiksmus ir poveikius, kurie lemia įmonės veiklos rezultatus, taip padedant įmonėms išskirti problemas, suvokti esamą situaciją, kas padėtų sukurti tinkamą verslo strategiją. Tyrimo problema: koks yra įmonės socialinės atsakomybės poveikis įmonės investicinei grąžai COVID-19 laikotarpiu? Tyrimo hipotezė: H1: ĮSA veikla teigiamai paveikė įmonių investicinę grąžą per COVID-19 pandemiją. Tyrimo objektas – įmonių socialinės atsakomybės poveikis įmonės investicinei grąžai COVID-19 laikotarpiu. Tyrimo tikslas – išnagrinėti įmonių socialinės atsakomybės poveikį jų investicinei grąžai COVID-19 laikotarpiu Europos Sąjungos organizacijose. Tyrimo metodai: palyginamoji užsienio ir lietuvių autorių literatūros analizė, statistinių duomenų aprašomosios analizės metodas, naudojantis Excel ir GRETL programomis, ekonometrinis tyrimas panelinių duomenų modeliu. Tyrimo rezultatai: ĮSA poveikis įmonių investicinei grąžai COVID-19 laikotarpiu buvo neigiamas. Tyrimo išvados: išskiriami turto grąžos ir bendrojo pelningumo rodikliai, kurie atliktame tyrime buvo statistiškai reikšmingi ir paveikė ĮSA įmonių investicinės grąžos rodiklį. Investicinės grąžos rodiklis buvo paveiktas dėl pandemijos laikotarpio verslo padarinių.
In order to control economic situation the during global pandemic - COVID-19, it is important to analyze actions and impacts that affects company's financial performances, in preparation for helping companies identify problems to understand current crisis, which would help develop a proper business strategy. Research problem: what is the impact of corporate social responsibility on the company's return on investment during COVID-19? Research hypothesis: H1: CSR activities had a positive impact on the return on investment of CSR companies during COVID-19 pandemic. Research object: corporate social responsibility impact on CSR company's return on investment during COVID-19 period. The aim of research: to examine corporate social responsibility impact on the return on investment during COVID-19 in European Union companies Research methods: Comparative analysis of Lithuanian and foreign academic literature, analysis of statistical data situation, an econometric study of panel data using Excel and GRETL programs, regression analysis. Research results: CSR impact on the return on investment of CSR companies during COVID-19 was negative. Conclusions of the research: indicators of return on assets and gross profitability were statistically significant which affected the rate of return on investment of CSR companies, but the reduction of ROI was affected mostly pandemic business restrictions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130647
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos ir finansų klasteris
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
kamile_kirvelaityte_bd.pdf3.6 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.