Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130635
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jarašiūnas, Ovidijus
Title: Mašinų ir įrenginių techninės priežiūros sistemų analizė
Other Title: Analysis of maintenance systems for machines and equipment
Extent: 45 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Techninė priežiūra;Maintenance;Profilaktinė priežiūra;Preventive maintenance;Korekcinė priežiūra;Corrective care;Periodiškumas;Periodicity
Abstract: Baigiamajame darbe iškeltas tikslas – atlikti mašinų ir įrenginių techninės priežiūros sistemų analizę. Darbas aktualus tuo, kad šiuolaikinė įranga yra vis labiau automatizuota ir sudėtingesnė, todėl prižiūrėti ją reikia pasirinkti tinkamą techninės priežiūros sistemą. Taip pat darbe analizuojami techninės priežiūros tipai. Prieita išvada, kad techninė priežiūra galima apibūdinti kaip pastangas, kad įrenginio būklė ir veikimas išliktų panašūs į jo būklę ir veikimą, kai jis dar buvo naujas. Techninės priežiūros tipai yra profilaktinė ir korekcinė, o pagal periodiškumą techninė priežiūra skirstoma į pamaininę, periodinę ir detaliąją. Projektiniame skyriuje aptariamos dviejų įrenginių: rankinės šratavimo/smėliavimo mašinos ir hidraulinės giljotinos žirklių techninės priežiūros sistemos bei pateikiami skaičiavimai pastarojo įrenginio patobulinimui. Apskaičiuotas stalas-keltuvas, kaip papildomas prietaisas gerinti ir greitinti darbą su hidraulinėmis giljotinos žirklėmis.
The aim of the final work is to perform the analysis of maintenance systems of machines and equipment. The relevance of the work is that modern equipment is increasingly automated and complex, so you need to choose the right maintenance system to maintain it. Maintenance types are also analysed at work. It has been concluded that maintenance can be described as an effort to keep the condition and operation of the installation similar to its condition and performance when it was still new. The types of maintenance are prophylactic and corrective, and according to periodicity, maintenance is divided into shift, periodic and detailed. The design section covers two devices: manual shot/sandblasting machines and hydraulic guillotine scissor maintenance systems, and provides calculations for the improvement of the latter unit. Calculated table-lift as an additional device to improve and speed up work with hydraulic guillotine scissors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130635
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.