Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130618
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bazys, Mantas
Title: Socialiai atsakingų investicijų vertinimas Covid-19 pandemijos metu
Other Title: Assessment of socially responsible investments in Covid-19 pandemic
Extent: 63 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Socialiai atsakingos investicijos;Investicinė grąža;Covid-19;Ekonometrinis tyrimas;Investiciniai fondai;Socially responsible investment;Return on investment;Covid-19;Econometric research;Mutual funds
Abstract: Per pastaruosius dešimtmečius socialiai atsakingos investicijos (SAI) tapo svarbiu reiškiniu. Vis didesnė dalis investuotojų yra jautrūs socialiniam ir aplinkosauginiam jų investicijų poveikiui ir į savo pasirinkimą investuoja etiškai. Šiuo metu vis daugiau pasaulio investicijų valdymo bendrovių savo veikloje pradėjo taikyti atsakingo investavimo strategijas. Šia strategija investicijų valdymo bendrovės ieško įmonių, kurios vykdydamos savo verslą didelį dėmesį skiria socialinei, aplinkosaugos ir valdymo politikai. Socialiai atsakingas investavimas Covid-19 metu yra vis dar nagrinėjama tematika tiek užsienio, tiek Lietuvos autorių. Yra jaučiamas trūkumas mokslinių tyrimų šia tematika. Svarus, kad socialiai atsakingų investicijų Covid-19 metu mokslinių tyrimų rezultatai dar nėra galutiniai ir jie vis keičiasi, nes Covid-19 pandemija vis dar egzistuoja ir nėra pasibaigusi. Tyrimo objektas: Socialiai atsakingos investicijos Covid-19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti Covid-19 poveikį socialiai atsakingoms investicijoms. Tyrimo hipotezė: Covid-19 pandemijos metu socialiai atsakingų investicijų grąža augo. Tyrimo metodai: pasitelktas ekonometrinė panelinių duomenų analizė, naudojant fiksuotų efektų modelį, įtraukiant investicinę grąža prieš Covid-19 pandemijos laikotarpį ir jos metu. Tyrimo rezultatai: Hipotezė H1 atmetama. 2016 – 2019 m. lyginant su 2020m. metinė investicinė grąža sumažėjo 21 procentiniu punktu. Vadinasi tiriamu atveju, pasirinktoje tyrimo imtyje Covid-19 neturėjo įtakos SAI.
In recent decades, socially responsible investment (SRI) has become an important phenomenon. More and more investors are sensitive to the social and environmental impacts of their investments and are making ethical choices in their investments. More and more global investment management companies are now adopting responsible investment strategies. In this strategy, investment management companies look for companies that focus on social, environmental, and governance guidelines in their business. Socially responsible investing is a subject under ongoing review by both Lithuanian authors and foreign ones during Covid-19 times. There is a perceived lack of research on this topic. It is important to note that the research findings of socially responsible investing during Covid-19 times are not yet definitive and are constantly changing, as the Covid-19 pandemic still exists and is not over. Research Objective: Socially responsible investment during the Covid- 19 pandemic. Aim of the study: To analyze the impact of Covid-19 on socially responsible investment. Research hypothesis: During the Covid-19 pandemic, the return on socially responsible investment increased. Research Methods: Econometric analysis of panel data using a fixed-effects model that accounts for returns before and during the Covid-19 pandemic period. Test Results: Hypothesis: H1 is rejected. 2016 - 2019 annual return on assets decreased by 21 percentage points compared to 2020. Thus, in the study case, Covid-19 was not affected by SRI in the selected study sample.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130618
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos ir finansų klasteris
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
mantas_bazys_bd.pdf2.91 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.