Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130598
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Matulis, Mantas
Title: E-komercijos vartojimo patirties pokyčiai Covid-19 metu
Other Title: E-commerce user experience changes during Covid-19
Extent: 57 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: E-komercija;E-komercijos vartojimo patirtis;Vartojimo patirtis;Covid-19;UX;E-commerce;E-commerce user experience;User experience;Covid-19;UX
Abstract: Šio marketingo bakalauro darbo tikslas yra išsiaiškinti galimus e-komercijos vartojimo patirties pokyčius laikotarpiu, apimančiu Covid-19 pandemiją. Kad galėtume pasiekti tikslą, pirmiausiai turime suprasti e-komercijos vartojimo patirties ypatumus dviejose skirtingose laikotarpiuose: iki Covid-19 ir pandemijos akivaizdoje. Turėdami duomenis iš abiejų atitinkamų bakalauro darbo tyrimo laikotarpių, bus galima palyginti rezultatus ir atrasti galimus e-komercijos vartotojų patirties pokyčius Covid-19 metu. Tyrimo dalyje buvo naudojami dviejų skirtingų anketinių apklausų tyrimų rezultatai. Analizės metu buvo nustatyta, kad Covid-19 turėjo nedidelę, tačiau pastebimą įtaką žmonėms, kurie pasirinko pirmą kartą išbandyti e-komercijos paslaugas. Tokie respondentai labiau pasižymėjo žemesniais išsilavinimais, nei tie, kurie naudojosi e-komercijos paslaugomis dar prieš prasidedant Covid-19 pandemijai. Kalbant apie veiksnius, kurie labiausiai nulėmė vienos e-komercijos svetainės pasirinkimą, o ne kitos, respondentai labiau pasirinko atsakymus, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas geresnės vartojimo patirties sukūrimui pačios svetainės aplinkoje, o ne už jos ribų. Toliau buvo nustatyta, kad dauguma respondentų buvo patenkinti savo e-komercijos svetainių naudojimo paprastumu, todėl jie buvo labiau linkę ją naudoti pakartotinai. Respondentai pozityviau vertino savo e-komercijos svetainių naudojimo papastumą Covid-19 pandemijos laikotarpio rezultatuose. Kalbant apie e-komercijos svetainės aspektus, kurie labiausiai nulėmė tinkamos vartojimo patirties formavimą, respondentai turėjo šališkumą atsakymams, kurie reprezentavo praktiško UX tipą (naudojimo paprastumas, prekinio krepšelio patirtis ir paieškos sistema), o ne hedoninio UX. Be to, Covid-19 pandemija turėjo teigiamą poveikį e-komercijos produktų kategorijų perkamumo išsiplėtimui, nes žmonės dabar yra labiau pasiryžę įsigyti prekes, kurias anksčiau pirkdavo tik fizinėse parduotuvėse. Kalbant apie priežastis kodėl respondentai pasirinko pereiti prie kito e-komercijos paslaugos teikėjo, viena iš pagrindinių pastebimų rezultatų pokyčių buvo atsakymas „Sveikata“, kuris tapo svarbesniu aspektu Covid-19 metu.
The purpose of this marketing bachelor thesis centers around ascertaining the potencial e-commerce user experience changes during the period encompassing the Covid-19 pandemic. Before the goal can be achieved, we must first understand the e-commerce user experience pecularities from two different periods: before Covid-19 and during the pandemic itself. By having data from both of the relevant time frames for the bachelor thesis research part, we can compare the results and discover any possible e-commerce user experience changes during Covid-19. For the research part, the results from two different surveys were used. During the analysis it was discovered, that Covid-19 had a small, but noticeable impact on people trying out e-commerce services for the first time. These types of respondents had a higher chance of possessing a lower education, than those, who have used e-commerce services even before the Covid-19 pandemic began. In regards to factors, which most influenced choosing one e-commerce site over another, respondents were more inclined to choose answers, which focused on creating a better user experience on the site’s environment itself, rather than outside of it. Further on, it was discovered, that most respondents were satisfied with their e-commerce sites’ ease of use, because of which, they were more likely to use it again. Respondents valued their e-commerce sites’ ease of us more positively in the Covid-19 pandemic time frame results. As for the e-commerce site aspects, which most influenced a proper user experience, respondents had a bias towards the answers, which represented the utilitarian UX type (ease of use, cart experience and search engine), rather than the hedonic UX. Additionally, Covid-19 had a positive impact on e-commerce product category demand growth, as people were now more willing to purchase items, which they only bought in physical stores before. On the subject of the reasons respondents chose to switch to another e-commerce service provider, one of the main noticeable changes in the results, was in the answer „Health“, which became a more important aspect during the Covid-19 pandemic.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130598
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo klasteris
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
mantas_matulis_bd.pdf731.91 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

5
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.