Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130554
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Mikoliūnas , Audrius
Supervisor: Gudaitytė, Bronė
Title: Tikėjimo ir sąmonės sąsaja Pascal Boyer religijos evoliucijos teorijoje
Other Title: The relationship between faith and consciousness in Pascal Boyer‘s theory of the evolution of religion
Extent: 35 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Tikėjimas;Faith;Sąmonė;Consciousness;Religijos evoliucija;Evolution of Religion
Abstract: Religija aptinkama visame pasaulyje su plačiu ritualų, religinių koncepcijų, dievų ir kitų antgamtinių būtybių spektru. Prisijungimą prie religinio mąstymo diskurso nusako tikėjimo sąvoka, kurią dažniausiai bandoma aiškinti iš teologijos arba iš antropologijos perspektyvų. Teologinė ortodoksija religinį tikėjimą atskiria nuo įprastos tikėjimo sampratos, pateikdama jį kaip išskirtinio ir ypatingo žinojimo formą. Antropologinė religijos kritika tikėjimo ir religijos ištakų ieško žmogaus sąmonėje, išplėsdama tikėjimo sąvoką už teologijos sferos ribų. Liudvigas Feuerbachas – vienas pirmųjų redukcionizmo šalininkų, susitelkęs ties antropomorfiniu dievo interpretavimu, vėliau jo idėjos buvo plėtojamos Sigmundo Freudo, Friedricho Nietzsches ir kitų religijos kritikų. Šiame darbe analizuojama antropologo Pascal Boyer religijos evoliucijos teorija, apžvelgiant platesnę religinių praktikų įvairovę. Ieškoma tikėjimo ir sąmonės sąsajų, kurios paaiškintų religinių koncepcijų atsiradimą, religinį fundamentalizmą, mirties ir religijos ryšį bei dievų svarbą žmogaus kasdienybėje. Šių reiškinių analizavimas parodo glaudų tikėjimo ir sąmonės ryšį, o jų santykis padeda geriau suprasti religijos įsitvirtinimo kultūrose priežastis.
Religion is found all over the world with a wide range of rituals, religious concepts, gods, and other supernatural beings. Joining the discourse of religious thinking is defined by the concept of faith, which is usually interpreted from theological or anthropological perspectives. Theological orthodoxy separates religious faith from the conventional concept of faith by presenting it as a form of exclusive and special knowledge. Anthropological critique of religion seeks the origins of faith and religion in the human consciousness, extending the concept of faith beyond the sphere of theology. Ludwig Feuerbach was one of the first proponents of reductionism to focus on the anthropomorphic interpretation of the god, and his ideas were later developed by Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, and other critics of religion. The present paper analyses the theory of the evolution of religion by anthropologist Pascal Boyer, reviewing a wider variety of religious practices. The links between faith and consciousness are sought to explain the emergence of religious concepts, religious fundamentalism, the relationship between death and religion, and the importance of gods in daily human life. The analysis of these phenomena shows the close connection between faith and consciousness, and their relationship helps to better understand the reasons for the establishment of religion in cultures. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130554
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
audrius_mikoliunas_bd.pdf429.38 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.