Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130484
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ivanauskas, Romas
Supervisor: Kibiša, Artūras
Title: Elninių žvėrių populiacijos būklės ir pokyčio vertinimas medžioklės plotų vienete „Šiliškės“
Other Title: Assessment of the status and changes of the deer population in the hunting area unit „Šiliškės“
Extent: 43 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Briedis;Moose;Populiacija;Population;Taurusis elnias;Red Deer;Būklė;Status
Abstract: Tyrimo vieta – Telšių rajono savivaldybė, medžioklės plotų vienetas „Šiliškės“; Tyrimo objektas – Elninių žvėrių populiacija medžioklės plotų vienete „Šiliškės“; Tyrimo tikslas – išanalizuoti elninių žvėrių populiacijos būklę ir pokytį medžioklės plotų vienete „Šiliškės“ 2010 – 2020 m; Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti elninių žvėrių populiacijos charakteristikas ir paplitimą Lietuvoje. 2. Atskleisti elninių žvėrių populiacijos poveikį miško ekosistemai. 3. Nustatyti elninių žvėrių populiacijos būklę pagal medžiojamųjų gyvūnų apskaitą medžioklės plotų vienete „Šiliškės“ 2010 m. ir 2021 m. 4. Nustatyti elninių žvėrių gausos ir jų sumedžiojimo pokytį medžioklės plotų vienete „Šiliškės“ 2010 – 2020 m. Tyrimo metodai – atlikta literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, skaičiuojamos elninių žvėrių ekskrementų krūvelės pagal pasirinktus maršrutus; Tyrimo rezultatai - Palyginus 2010 m. ir 2021 m. rezultatus, elninių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų) būklė medžioklės plotų vienete „Šiliškės“ buvo ir išliko gera, nes gausos ir tankio rodikliai tiriamoje teritorijoje didėjantys. Per tiriamą laikotarpį stirnų gausos rodikliai išlieka normos ribose, tauriųjų elnių populiacija išaugo 5 kartus, o briedžių 2 kartus ir viršija nustatytas normas.
Location of Research – Telšiai district municipality, hunting area unit „Šiliškės“; Research object - deer population in the hunting area unit of „Šiliškės“; Research aim - to analyse the state of the deer population and the change in the hunting area unit of „Šiliškės“ in 2010-2020; Objectives : 1. To examine the characteristics and prevalence of the deer population in Lithuania. 2. To reveal the impact of the deer population on the forest ecosystem. 3. To determine the status of the deer population according to the accounting of hunting animals in the area unit “Šiliškės” in 2010 and 2021. 4. To determine the change in the abundance of deer animals and their hunting in the hunting area unit “Šiliškės” in 2010-2020. Research methods – analysis of literature, analysis of statistical data, calculation of deer piles of excrement according to selected routes ; Research results - the condition of deer (moose, red deer, roe deer) in the hunting area unit of „Šiliškės“ was and remained good in 2010 and 2021 as abundance and density indices increase in the study area. According to the hunting procedure project of the hunting area unit of „Šiliškės“, the population of red deer increased 5 times and moose – 2 times and exceeds the established norms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130484
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.