Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130428
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Ukrainets, Kristina
Supervisor: Šumskas, Gintaras
Title: Analysis of Ukrainian civil society during the period of 2004-2020
Other Title: Pilietinė visuomenė Ukrainoje 2004-2020
Extent: 63 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Civil society;Ukraine;Revolution of Dignity;Orange revolution;Public opinion;Pilietinė visuomenė;Ukraina;Orumo revoliucija;Oranžinė revoliucija;Visuomenės nuomonė
Abstract: The paper analyzes the civil society of Ukraine from 2004 till 2014, the political and social changes during the Orange Revolution and Revolution of Dignity, and the development of civil society in 2020. The research question is the political and social development of Ukraine, and the role of civil society on promoting changes. The objects of the paper are the civil society of Ukraine, the Orange Revolution, and the Revolution of Dignity. The aim of the research is to analyze and compare the two main revolutionary events that took place in Ukraine after gaining independence, from the point of view of the formation of a civil society and find out which revolution had a more influential effect on determining the vector of the formation of civil society. The research conducted by the author made her conclude that the nation and the civil society played the main role in the formation and development of independent and anti-authoritarian Ukraine. The deeper analysis showed that the Revolution of Dignity had a more successful model of civil society formation than the Orange Revolution. One of the main’s problems that were identified during the analysis of Ukrainian civil society was the problem of the process of cooperation between citizens and government institutions, the ability of people to control government decisions. Another important conclusion was made that at the moment, Ukrainian society is at the stage of an oligopoly apparatus, which requires further work. However, departing from the canons of the authoritarian social system was started.
Baigiamajame darbe analizuojama Ukrainos pilietinė visuomenė nuo 2004 m. iki 2014 m., politiniai ir socialiniai pokyčiai per oranžinę ir orumo revoliuciją bei pilietinės visuomenės raida 2020 metais. Tyrimo klausimas yra Ukrainos politinė ir socialinė raida bei pilietinės visuomenės vaidmuo skatinant pokyčius. Tyrimo objektai yra Ukrainos pilietinė visuomenė, oranžinė ir orumo revoliucija. Tyrimo tikslas - išanalizuoti ir palyginti du pagrindinius revoliucinius įvykius, vykusius Ukrainoje po nepriklausomybės įgijimo, pilietinės visuomenės formavimosi prasme, ir išsiaiškinti, kuri revoliucija turėjo įtakingesnį poveikį pilietinės visuomenės formacijos vektoriaus nustatymui. Autorės atliktas tyrimas leido daryti išvadą, kad tauta ir pilietinė visuomenė vaidino pagrindinį vaidmenį formuojant ir plėtojant nepriklausomą ir anti-autoritarinę Ukrainą. Papildoma analizė parodė, kad orumo revoliucija turėjo sėkmingesnį pilietinės visuomenės formavimo modelį nei oranžinė revoliucija. Pagrindinės problemos, kurios buvo nustatytos analizuojant Ukrainos pilietinę visuomenę, buvo piliečių ir vyriausybės institucijų bendradarbiavimo proceso problema ir žmonių gebėjimas kontroliuoti vyriausybės sprendimus. Taip pat, buvo padaryta svarbi išvada, kad šiuo metu Ukrainos visuomenė yra oligopolinio aparato stadijoje, o tai reikalauja tolesnio darbo. Tačiau buvo pradėta nukrypti nuo autoritarinės socialinės sistemos nuostatų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130428
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
kristina_ukrainets_bd.pdf893.49 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.