Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130418
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Vabuolis, Edvinas
Supervisor: Pupinis, Gediminas
Title: Prikabinamas greideris su žvyro barstymo įrenginiu
Other Title: Trailed grader with gravel spreader
Extent: 40 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Prikabinamas greideris;Trailed grader;Žvyrkeliai;Gravel roads;Greiderio projektavimas;Projection of grader
Abstract: Baigiamajame bakalauro darbe pateikiamas žvyrkelių tvarkymui skirto specialaus agregato – prikabinamo greiderio projektas, kuris skirtas, tausojant kelio struktūrą ir kuo mažiau pažeidžiant kietąjį žvyrkelio viršutinį sluoksnį, atlikti lyginimo darbus, sumažinti ar visiškai likviduoti esamus ir ilgainiui atsirandančius nelygumus. Aiškinamojo rašto dalyje pateikiama žvyrkelių paplitimas Lietuvoje, žvyrkelių būklės ir dėvėjimosi tendencijų apžvalga, prikabinamų greiderių tipai, galimų analogiškų konstrukcijų apžvalga, aptarti ekologijos, aplinkos saugos bei darbo saugos aspektai. Darbo projektinėje dalyje pateikiama prikabinamo greiderio pagrindinių konstrukcijos elementų parinkimas ir skaičiavimas bei ekonominiai skaičiavimai, bendro vaizdo, kai kurių surinkimo vienetų bei detalių brėžiniai. Darbo tikslas: išanalizavus teorinius aspektus ir veiksnius, įtakojančius žvyrkelių priežiūrą ir to svarbą, suprojektuoti prikabinamą greiderį su talpa žvyro ar skaldelės laikymo ir barstymo funkcijomis. Darbo rezultatai: išanalizuotas bei naudojant programą „SolidEdge“ suprojektuotas prikabinamas greideris su žvyro barstymo įrenginiu, atlikti hidraulinių sistemų, veikiančių greideryje skaičiavimai, sudaryti brėžiniai. Darbo išvados: Informacinių šaltinių analizės dalyje išanalizuotos žvyrkelių keliamos problemos, sunkumai juos remontuojant, prižiūrint, išanalizuoti greiderių tipai. Projektinėje darbo dalyje suprojektuotas prikabinamas greideris su žvyro barstymo įrenginiu. Atlikti svarbiausi projektuojamo greiderio konstrukciniai skaičiavimai, sudaryti brėžiniai. Sudarytos greiderio naudojimo ir eksploatavimo rekomendacijos.
The final bachelor's thesis presents the design of a special gravel road management unit - trailed grader, which is designed to perform smoothing work, reduce or completely eliminate existing and long-term irregularities, while preserving the road structure and minimizing damage to the hard top layer of gravel. The explanatory part presents the prevalence of gravel roads in Lithuania, an overview of gravel road condition and wear trends, types of trailed graders, an overview of possible analogous constructions, ecological, environmental safety and occupational safety aspects are discussed. The design part of the work presents the selection of the main construction elements of the trailed grader, resistance and economic calculations, drawings of general view, some assembly units and details. The object of the thesis: after analyzing the theoretical aspects and factors influencing the maintenance of gravel roads and its importance, to design a trailed grader with the capacity of gravel or crushed stone storage and spreading functions. The result of the thesis: a trailed grader with a gravel spreading device is analyzed and designed with “SolidEgde”, calculations of hydraulic systems operating in the grader are made, drawings are made. The conclusions of the thesis: the main problems of gravel roads, difficulties in their repair and maintenance, types of graders were analyzed in the analysis of information sources. In the project part of the work, a trailed grader with a gravel spreading device was designed. The most important structural calculations of the designed grader were performed. Also, recommendations for the use and operation of the grader have been made.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130418
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons