Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130342
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Ubartas, Deimantas
Supervisor: Unikaitė-Jakuntavičienė, Ingrida
Title: Constructing political image of D. Trump and J. Biden on the mass media during 2020 presidential elections
Other Title: D. Trumpo ir J. Bideno politinio įvaizdžio konstravimas JAV žiniasklaidoje 2020m. JAV prezidento rinkimų metu
Extent: 72 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Traditional media;Political leader image;Presidential elections;United States of America;Tradicinė žiniasklaida;Politinio lyderio įvaizdis;Prezidento rinkimai;Jungtinės Amerikos Valstijos
Abstract: In democratic world, election process it is a part of democracy and it is a vital process to maintain democratic values in the country. Mass media plays very important role in presidential elections and in the whole political process. It has an ability to shape publics opinion on politics and to create many different images of political leaders. Actuality and novelty of the topic - People nowadays can choose from big variety of media outlets to get information about any political leader, his or her image, and importantly to follow presidential elections news and debates. The mass media has a function which allows to create an image of any political leader. It is important to understand that the mass media can image, which shapes people’s mind about politics, creates understating about political leader and consequently shapes public opinion or even helps to decide whom to vote for. The mass media in the United States of America, has different political affiliation which supports different ideological groups or endorses different presidential election candidate. Different political affiliation allows for readers to have different understanding about political leader since different media tool creates different political leader’s image accordingly to the political affiliation. Object of the research – Analysis of images of D. Trump and J. Biden on the mass media during 2020 U.S. presidential elections. Aim of the research – Find out the characteristics of images of D. Trump and J. Biden on the New York Times, The Fox News, CNN, Politico News during 2020 U.S. presidential elections. Tasks of the research: Make a review of the theories explaining media relationship with politics and media role in election campaign / image making. Then, present mass media political affiliation in the USA. Thirdly, analyze the image construction of D. Trump and J. Biden on the selected channels of mass media. Lastly, analyze poll results that have been conducted about political candidates during 2020 U.S. Presidential election period.
Demokratiniame pasaulyje, rinkimų procesas yra vienas iš svarbiausių procesų, įrodančių, kad šalyje egzistuoja demokratija. Žiniasklaida atlieka svarbią funkciją prezidentų rinkimuose bei bendrai visos viešosios politikos procese. Ji geba formuoti skaitytojų nuomonę apie viešąją politiką ir sukurti daugybę politinių lyderių įvaizdžių. Aktualumas ir temos naujumas – Žmonės šiais laikais turi pasirinkimo laisvę ir gali rinktis kokią nori stebėti žiniasklaidą, gauti informacijos apie politinį lyderį, stebėti jo ar jos formuojamą įvaizdį ir sekti prezidento rinkimus. Žiniasklaida itin svarbiai prisideda prie politinio lyderio įvaizdžio kūrimo. Svarbu žinoti, jog žiniasklaida, ne tik geba sukurti politinio lyderio įvaizdį, bet ir daro įtaką rinkėjų nuomonei, kuria bendrą supratimą apie politinį lyderį, nuolat formuoja visuomenės nuomonę bei leidžia apsispręsti už ką balsuoti. Žiniasklaida Jungtinėse Amerikos Valstijose priklauso skirtingoms politinėms grupėms, tačiau, skirtingos politinės grupės, palaiko skirtingą politinį lyderį ir rinkėjai bei skaitytojai turi susiformavę skirtingas politines pažiūras ir nuomones pagal žiniasklaidą, kuri priklauso tam tikrai politinei grupei. Tyrimo objektas – D. Trumpo ir J. Bideno įvaizdžiai žiniasklaidoje 2020 JAV Prezidento rinkimo metu. Tyrimo tikslas – Nustatyti D. Trumpo ir J. Bideno įvaizdžių charakteristikas, kurios atsispindi New York Times, The Fox News, CNN, Politico žiniasklaidoje per 2020 JAV prezidento rinkimus. Tyrimo uždaviniai: Pirmiausia, apžvelgti teorijas, kurios aiškina žiniasklaidos sasąjas tarp politikos ir žiniasklaidos įvaizdžio formavimo procese per rinkimų kampaniją. Pristatyti žiniasklaidos politinį šališkumą JAV. Išanalizuoti D. Trumpo ir J. Bideno įvaizdžio konstravimo aspektus pasirinktose žiniasklaidos priemonėse. Aptarti abiejų politiniu kandidatų apklausos rezultatus, kurie buvo surinkti per 2020 JAV Prezidento rinkimus. Tyrimo metodika – Kokybinė tyrimo analizė atliekama šiame darbe. Antrinių šaltinių analizė ir mokslinė literatūra yra panaudojama pirmoje darbo dalyje. Diskurso analizė ir lyginamoji analizė pasitelkiama, kada bus lyginami du skirtingi žiniasklaidos sukurti įvaizdžiai. Tradicinės žiniasklaidos šaltiniai analizuojami ir atrinkti nuo 2020 m. Rugsėjo 1d iki 2020 m. Lapkričio 3d. Išvados – Diskurso analizė šiame tyrimo darbe parodė, kad JAV žiniasklaidos didžiausias dėmesys buvo skiriamas Donaldui Trumpui, dėl jo išsakytos klaidinančios informacijos turinio per 2020 JAV Prezidento rinkimus. Taip pat, tradicinė žiniasklaida kūrė neigiamą įvaizdį su neigiamomis charakteristikomis. Tradicinė žiniasklada dėmesio skyrė mažiau Joe Bidenui, - Tačiau, žiniasklaida sukūrė teigiamą politiko įvaizdį su teigiamomis charakteristikomis ir žiniasklaidą palaikė Joe Bideną per visą 2020 JAV Prezidento rinkimo kampaniją.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130342
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons