Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAleinikovienė, Jūratė-
dc.contributor.authorKasparas, Romualdas-
dc.date.accessioned2021-05-24T09:53:15Z-
dc.date.available2021-05-24T09:53:15Z-
dc.date.issued2021-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130254-
dc.description.abstractTyrimas vykdytas 2019-2021 metais, šiaurinėje Lietuvos dalyje, Kelmės rajone ūkininko Edmundo Baracevičiaus šeimos ūkyje, 44 ha ūkio plote. Darbo tikslas – nustatyti žemės ūkio pasėlių ariamojo horizonto (0‒23 cm gylyje) chemines savybes ir sėjomaininių augalų biometrinius rodiklius iki ir po tiksliojo tręšimo planų sudarymo. Uždaviniai: (1) įvertinti dirvožemio ariamojo horizonto (0‒23 cm gylyje) cheminius rodiklius pasirinktuose sėjomaininiuose laukuose; (2) ištirti intensyviai auginamų augalų (žieminių rapsų ir žieminių kviečių) biometrinius rodiklius; (3) nustatyti intensyviai auginamų augalų (žieminių rapsų ir žieminių kviečių) fotosintezės aktyvumą. Darbo objektas – dirvožemio ariamasis horizontas. Darbo metodai – ariamojo dirvožemio (Ap) horizonto (0-23 cm gylio) jungtiniai ėminiai paimti iš trijų sėjomaininių laukų, žieminių rapsų (Brassica napus L.), žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) ir vasarinių kviečių (Triticum aestivum L.) pasėlių, kad butų nustatytas dirvožemio humusingumas ir azotingumas. Agrocheminių tyrimų laboratorijoje (LAMMC) dirvožemių ėminiuose vertintas humusas(%) ir mineralinis azoto kiekis (mg kg-1 ). Naudojantis „AGRIport“ programa (Agricon GmbH, Lietuva), atlikti kiti dirvožemių savybių vertinimai. Pagal atliktus vertinimus ir sumodeliuotus dirvožemio žemėlapius patikslintas pasirinktų sėjomaininių laukų tręšimas. Darbo rezultatai – dirvožemių arimajame horizonte nustaytas azoto ir anglies santykis lygus 17, taip pat dirvožemyje yra didelis kiekis magnio, kuris kinta nuo 575 iki 707 mg kg-1 . Nuo 2019 m. naudojant programą „AGRIport“ laukuose pradėtas patikslintas laukų tręšimas. Taikant tręšimo programą patikimai didėjo pasiruošusių žiemoti žieminių rapsų šaknies kaklelio storis iki 10,5 mm ir šaknies kaklelio ilgis iki 10,9 cm. Antraisiais tręšimo metais didėjo pasiruošusių žiemoti žieminių kviečių antžeminė ir šaknų biomasė. Per metus antžeminės dalies sausa masė buvo 1,8 karto didesnė.lt
dc.description.abstractThe research was carried out in 2019-2021, in the northern part of Lithuania, in the Kelmė district, on Edmundas Baracevičius farm, in a 44 ha farm area. The aim of the research: is to determine the chemical properties of the arable horizon (0‒ 23 cm depth) of agricultural crops and biometric indicators of crop rotation plants before and after precision fertilization plans. The object of the research: is the arable horizon of the soil. Method of the resaerch: Working methods - aggregate samples of arable soil (Ap) horizon (0-23 cm depth) were taken from three crop rotation fields, winter rape (Brassica napus L.), winter wheat (Triticum aestivum L.) and spring wheat (Triticum aestivum L.) crops to determine the humus content and nitrogen content of the soil. In the Agrochemical Laboratory (LAMMC), soil samples were evaluated for humus (%) and mineral nitrogen content (mg kg-1). Other soil properties assessments were performed using the AGRIport program (Agricon GmbH, Lithuania). Based on the performed assessments and modeled soil maps, the fertilization of the selected crop rotation fields was adjusted. Research tasks: - to evaluate the chemical parameters of the soil arable horizon in the selected crop rotation fields. To study the biometric indicators of intensively grown plants. To determine the photosynthetic activity of intensively grown plants. Results of the research: are that the nitrogen to carbon ratio determined in the arable horizon of the soil is 17, and the soil contains a large amount of magnesium, which varies from 575 to 707 mg kg-1. From 2019 using AGRIport, a revised fertilization of the fields was started. The application of the fertilization program significantly increased the root collar thickness of winter oilseed rape ready for winter to 10.5 mm and the root collar length to 10.9 cm. In the second year of fertilization, the winter wheat aboveground and root biomass before winter increased. The dry mass of the aboveground part was 1.8 times higher.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutaslt
dc.format.extent34 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSėjomaininiai laukailt
dc.subjectCrop rotation fielden
dc.subjectDirvožemislt
dc.subjectSoilen
dc.subjectDirvožemio cheminės savybėslt
dc.subjectSoil chemical propertiesen
dc.subjectAugalų biometriniai rodikliailt
dc.subjectPlant biometric measuresen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)lt
dc.titleEdmundo Baracevičiaus šeimos ūkio dirvožemių potencialaus derlingumo įvertinimaslt
dc.title.alternativeEvaluation of soil potential fertility in Edmundas Baracevičius family farmlt
dc.typemaster thesislt
thesis.degree.disciplineAgronomija / Agronomy (M)lt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260525-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)
Files in This Item:
romualdas_kasparas_md.pdf1.41 MBAdobe PDF   Until 2026-05-25View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.