Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130237
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Motiejūnas, Justinas
Supervisor: Bunevičienė, Inesa
Title: Lietuvos kariuomenės vaidmuo valdant ir komunikuojant globalių ir lokalių krizių metu: COVID-19 pandemijos atvejis
Other Title: The role of the Lithuanian military in managing and communication during the global and local crises: an analysis of the COVID-19 pandemic case
Extent: 71 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Lietuvos kariuomenė;Koronavirusas;Krizių komunikacija;Lithuanian armed forces;Coronavirus;Crisis communication
Abstract: ​Koronavirusas yra viena iš pagrindinių temų dabartinėje žiniasklaidoje aplink kurią formuojama daugybė skirtingų diskursų. Lietuvos kariuomenė, kaip viena iš didžiausių saugumo institucijų Lietuvoje yra tiesiogiai susijusi su koronaviruso sukeltos pandemijos šalyje suvaldymu, todėl žiniasklaidoje kreipiamas nemažas dėmesys kaip ši institucija tvarkosi su šia užduotimi. Lietuvos kariuomenė neretai patenka į žiniasklaidos akiratį dėl skandalingų viešųjų pirkimų bei nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, todėl Lietuvos kariuomenės darbas pandemijos metu gali padidinti arba pamažinti žmonių pasitikėjimą šia institucija. Lietuvos kariuomenė yra viena iš tų institucijų, apie kurios veiklą visuomenė žino nedaug, dėl pastarosios kiek savotiško uždarumo, todėl žmonės pagrindinę informaciją apie Lietuvos kariuomenę gauna iš žiniasklaidos. Žiniasklaidoje pateikiamos naujienos apie Lietuvos kariuomenę formuoja jos įvaizdį ir reputaciją visuomenės akivaizdoje. Norint išanalizuoti Lietuvos kariuomenės ir koronaviruso diskurso turinį, pasirinkta tyrinėti straipsnius susijusius su šia tema iš kelių populiariausių naujienų portalų – 15min, Delfi, LRT. Tam, kad ši analizė būtų dar gilesnė, buvo atlikti interviu su šiais komunikacijos ir saugumo specialistais – Lietuvos kariuomenės Gedimino Štabo bataliono ryšių su visuomene vyr. Specialistu majoru Andriumi Dilda, „BITĖ“ korporatyvinės komunikacijos vadovu Jauniumi Špakausku bei visuomeninio saugumo projekto „Locked N’ Loaded“ vadovais Aurimu Naviu, Giedriumi Sakalausku, pulkininku leitenantu Linu Izdeliu. Šiame darbe remiamasi krizinės komunikacijos bei valdymo, žiniasklaidos darbotvarkės nustatymo ir įrėminimo, kalbėjimo vienu balsu teorijomis bei Jungtinėse Amerikos Valstijose vykusio uragano Katrinos krizės išmoktomis pamokomis. Koronavirusas sukėlė ne tik didžiulę sveikatos sistemos krizę Lietuvoje, bet ir suteikė naują galimybę plisti dezinformacijos kampanijoms, todėl svarbu ištirti, kaip Lietuvos kariuomenė, būdama atsakinga už valstybės saugumą ir pagalbą ypatingų nelaimių metu, komunikuoja ir padeda suvaldyti pandemiją šalyje. Šio darbo tikslas – išanalizuoti kokių buvo imtąsi pandemijos valdymo veiksmų ir kaip buvo komunikuojama žiniasklaidoje nuo 2020 metų pradžios iki 2021 metų kovo 1 dienos. Siekiant atlikti žiniasklaidos turinio analizę ir išsiaiškinti kaip buvo konstruojami diskursai koronaviruso ir Lietuvos kariuomenės tema, naudojami kiekybiniai ir kokybiniai turinio analizės metodai.
The coronavirus is one of the main topics in the current media around which many different discourses are formed. The Lithuanian Armed Forces, as one of the largest security institutions in Lithuania, is directly involved in the management of the coronavirus pandemic in the country, therefore the media pays a lot of attention to how this institution handles this task. The Lithuanian Armed Forces often come to the attention of the media due to scandalous public procurements and mandatory military service, therefore the work of the Lithuanian Armed Forces during a pandemic may increase or decrease people's trust in this institution. The Lithuanian Armed Forces are one of those institutions about the activities of which the public knows little, due to the latter's somewhat closed nature, therefore people receive basic information about the Lithuanian Armed Forces from the media. The news about the Lithuanian Armed Forces presented in the media shapes its image and reputation in front of the public. To analyze the content of the discourse of the Lithuanian Armed Forces and the coronavirus, it was chosen to study articles related to this topic from several popular news portals - 15min, Delfi, LRT. To deepen this analysis, interviews were conducted with the following communication and security specialists - the Head of Public Relations of the Gediminas Staff Battalion of the Lithuanian Armed Forces. Specialist Major Andrius Dilda, BITĖ Corporate Communications Manager Jaunius Špakauskas, and public security project “Locked N 'Loaded” project managers Aurimas Navys, Giedrius Sakalauskas, Lieutenant Colonel Linas Izdelis. This work builds on theories of crisis communication and management, setting and framing the media agenda, speaking with one voice, and the lessons learned from Hurricane Katrina crisis in the United States. The coronavirus has caused a major crisis in the health system in Lithuania and has also provided a new opportunity for disinformation campaigns, so it is important to investigate how the Lithuanian military communicates and helps manage the pandemic in the country. This work aims to analyze what pandemic management actions have been taken and how they have been communicated in the media from the beginning of 2020 to 1 March 2021. Quantitative and qualitative content analysis methods are used to analyze the content of the media and find out how discourses on coronavirus and the Lithuanian Armed Forces were constructed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130237
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
justinas_motiejunas_bd.pdf923.92 kBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.