Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130236
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Rekstytė, Viktorija
Title: Reklamos veido naudojimas organizacijos komunikacijoje: „Telia Lietuva“ prekės ženklo „Ežys“ atvejis
Other Title: Use of an advertising spokesperson in organizational communication: the case of "Telia Lietuva" brand "Ežys"
Extent: 73 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Organizacijos komunikacija;Reklamos veidas;Organizacijos prekės ženklas;Organizacijos įvaizdis;Organizacijos reputacija;Corporate communication;Advertising spokesperson;Corporate brand;Corporate image;Corporate reputation
Abstract: Organizacijos reklamos veido parinkimas laikomas svarbiu procesu. Netinkamo reklamos veido naudojimas gali paveikti ne tik organizacijos įvaizdį ir ilgainiui reputaciją, bet ir su reklamos veidu susijusius asmenis ar net visuomenės grupes. Tai patvirtina 2020 m. „Telia“ prekės ženklo „Ežys“ reklamos veidų K. ir D. Lavrinovičių naudojimas, kuris buvo aptartas įvairiuose medijų kanaluose ir kritikuotas dėl neatitikimo organizacijos vertybėms. Šio darbo problema – kokias pasekmes gali sukelti netinkamas organizacijos reklamos veidas? Darbo objektas – reklamos veido naudojimas organizacijos komunikacijoje. Tikslas – išanalizuoti, kokias pasekmes gali sukelti netinkamas organizacijos reklamos veidas. Atliekant tyrimą, pasitelkti šie metodai – atvejo studija, pristatant „Bitė“ ir „Telia“ prekės ženklo „Ežys“ reklamų veidų naudojimo atvejus, ir kokybinė turinio analizė, skirta atskleisti, kokios visuomenės nuomonės apie „Telia“ prekės ženklo „Ežys“ reklamos veidų naudojimo atvejį buvo pateikiamos naujienų portaluose „Delfi“ ir „15min“. Teorinėje dalyje naudojant mokslinės literatūros analizę aptarta organizacijos komunikacijos reikšmė organizacijos įvaizdžiui ir reputacijai, organizacijos komunikacijos online ir offline kanalų derinimo svarba, organizacijos identiteto ir organizacijos prekės ženklo sąsajos renkantis reklamos veidą bei reklamos veido parinkimo aspektai. Atvejų studijos parodė, kad „Telia“ prekės ženklo „Ežys“ reklamos veidų naudojimo atvejis sukėlė didelį rezonansą – jis emocingiau komentuotas ir plačiau aptartas virtualioje erdvėje nei „Bitė“ „Bitės išmaniųjų mokyklos“ reklamos veidų naudojimas. Atlikus kokybinę turinio analizę, paaiškėjo, kad „Telia“ sprendimas prekės ženklo „Ežys“ reklamos veidais pasirinkti K. ir D. Lavrinovičius naujienų portaluose „Delfi“ ir „15min“ buvo įvertintas labiau teigiamai nei neigiamai. Nors „Telia“ reklamos kampanijos stabdymas, sulaukus J. Didžiulio ir E. Jennings kritikos dėl „Telia“ vertybių ir sprendimo neatitikimo, vertintas neigiamai, tačiau „Telia“ atvejis labiau paveikė ne organizaciją, bet reklamos veidus, jų artimuosius ir situacijos kontekste minimas asmenų grupes. Raktažodžiai: organizacijos komunikacija, reklamos veidas, organizacijos prekės ženklas, organizacijos įvaizdis ir organizacijos reputacija.
Selecting the advertising spokesperson is considered a significant process. The use of an inappropriate advertising spokesperson can affect not only the image and reputation of an organization but also people or even groups in society associated with an advertising spokesperson. This is confirmed by use of “Telia Lietuva” brand “Ežys” advertising spokespersons K. and D. Lavrinovičiai in 2020. The relevance of these advertising spokespersons was discussed in various media channels and criticized for discrepancy to the values of the organization. The problem of research – what are the consequences of an inappropriate advertising spokesperson in an organizational communication? The object of research – use of the advertising spokesperson in the organizational communication. The aim of research is to analyse the consequences of an inappropriate advertising spokesperson in the organizational communication. The following methods were used in the research: a case study presenting the uses of “Bitė” and “Telia Lietuva” brand “Ežys” advertising spokespersons, and a qualitative content analysis to reveal opinions about the use of “Telia Lietuva” brand “Ežys” advertising spokespersons on the news portals “Delfi” and “15min”. In the theoretical part, according to the analysis of scientific literature, the significance of an organizational communication for the image and reputation of an organization, the importance of combining online and offline channels of an organizational communication, the relationship between organizational identity and organizational brand when selecting advertising spokesperson, and aspects of advertising spokesperson selection were discussed. The case study showed that “Telia Lietuva” brand “Ežys” use of advertising spokespersons caused a resonance – the case was more emotionally and more widely discussed in public than the use of advertising spokespersons for “Bitė” “Bitės išmaniųjų mokykla”. Qualitative content analysis revealed that decision of “Telia” to select K. and D. Lavrinovičiai as the advertising spokespersons of brand “Ežys” on “Delfi” and “15min” news portals was assessed more positively than negatively. Even though the suspension of “Telia Lietuva” advertisement campaign, after receiving criticism from J. Didžiulis and E. Jennings regarding the discrepancy between “Telia Lietuva” values and decision, was assessed negatively, the case of “Telia Lietuva” affected not the organization but the advertising spokespersons, their relatives, and the groups of people mentioned in the context of the situation. Keywords: corporate communication, advertising spokesperson, corporate brand, corporate reputation, and corporate image.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130236
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
viktorija_rekstyte_bd.pdf891.91 kBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

19
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.