Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130165
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Jarusevičiūtė, Marija
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Mokslo žiniomis ir įrodymais grįstos informacijos sklaida žiniasklaidoje pandemijos metu
Other Title: Dissemination of information based on scientific knowledge and evidence in the media during the pandemic
Extent: 64 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Covid-19;Mokslo žurnalistika;Vakcina;Pandemija;Covid-19;Science journalism;Vaccine;Pandemic
Abstract: COVID-19 pandemija tam tikra prasme yra naujas reiškinys, nes tai yra pirmoji pasaulinė epidemiologinė problema, su kuria visuomenė susidūrė jau interneto ir skaitmeninės komunikacijos amžiuje. Greita informacijos sklaida apie virusą, įvairaus tikslumo informacijos gausa ir dažnai, nepatikrintos, įrodymais nepagrįstos informacijos antplūdis sukėlė reiškinį, kurią Pasaulio sveikatos organizacija įvardino kaip „infodemija“. Visuomenei yra svarbu atidžiai stebėti ir nuolat tikrinti, kokią informaciją jie – vartotojai – gauna iš žiniasklaidos, todėl šioje situacijoje iškyla klausimas, kaip pandemijos metu žmonės patikrina, ar žiniasklaidoje publikuojamos naujienos yra tikrai paremtos mokslo žiniomis bei pagrįsta informacija. Pandemijos metu yra ypač svarbu užtikrinti patikimos, patikrintos ir įrodymais pagrįstos informacijos prieinamumą visuomenei, todėl kertinis uždavinys sveikatos krizės metu tenka žiniasklaidos priemonėmis. Šiuo atveju yra svarbu atkreipti dėmesį, kokio pobūdžio informacinis turinys vyrauja žiniasklaidoje, kalbant apie vakcinacijos reikšmę: jos atsiradimą, poveikį, šalutinius efektus bei reikšmę, siekiant suvaldyti pandemiją Tyrimo problema. Pandemijos metu pastebimai išaugo informacijos mastai, todėl visuomenei itin svarbu suprasti ir pasirinkti patikimus informacijos šaltinius. Kaip Lietuvos naujienų portaluose yra nušviečiamos COVID-19 vakcinų ir skiepijimo aktualijos? Kiek šiose naujienose yra remiamasi mokslo žiniomis ir įrodymais? Tikslas. Ištirti mokslo žiniomis ir įrodymais grįstos informacijos sklaidos ypatumus Lietuvos naujienų portalų pranešimuose apie vakcinas. Tyrimo metodai. Magistrinio darbo teorinėje dalyje pasitelkiami mokslinių straipsnių ir literatūros analizės metodas, kuriose aprašomi žiniasklaidos veikimo principai pandemijos metu, pristatomos kaip veikia mokslo žurnalistika. Tokiu būdu sužinoti apie iškilusius naujus reiškinius pandemijos metu. Išanalizuoti mokslinės informacinės sklaidos principus. Empirinėje darbo dalyje pasitelkiant kiekybinės ir kokybinės turinio analizės metodu – išanalizuoti, kaip Lietuvos žiniasklaida pandemijos metu transliuoja medijų vartotojams skelbiamą mokslinę informaciją apie skiepus nuo koronaviruso bei vakcinaciją. Tyrimui pasirinkti trys Lietuvos žiniasklaidos atstovai: LRT.lt, Delfi.lt ir 15min.lt. Tyrimo laikotarpis lėmė Lietuvos ir pasaulinio mąsto vakcinacijos pradžią, sukelto COVID-19 viruso. Pasirinkti 2021 metų sausio, vasario ir kovo mėnesiai, kuomet buvo itin aktyviai diskutuojama COVID-19 skiepų tema ir publikuotas gausiausias straipsnių kiekis
The COVID-19 pandemic is, in a sense, a new phenomenon, as it is the first global epidemiological problem facing society since the age of the Internet and digital communications. The rapid spread of information about the virus, the abundance of information of varying accuracy, and the frequent influx of unverified, unsubstantiated information led to a phenomenon that the World Health Organization described as an "infodemia." It is important for the public to monitor closely and constantly check what information they - the consumers - receive from the media, which raises the question of how people check in the pandemic whether the news published in the media is based on scientific knowledge and information. Ensuring the availability of reliable, verified and evidence-based information to the public during a pandemic is crucial, and the media have a key role to play in a health crisis. In this case, it is important to pay attention to the nature of the information content prevalent in the media in terms of the significance of vaccination: its emergence, effects, side effects, and significance for managing a pandemic. Research problem. During the pandemic, the amount of information increased significantly, so the public needs to understand and choose reliable sources of information. How is the news of COVID-19 vaccines and vaccinations covered in Lithuanian news portals? To what extent is this news based on scientific knowledge and evidence? Purpose. To investigate the peculiarities of the dissemination of information based on scientific knowledge and evidence in the reports on vaccines of Lithuanian news portals. Research methods. The theoretical part of the master's thesis uses the method of analysis of scientific articles and literature, which describes the principles of media operation during a pandemic, presents how science journalism works. In this way, learn about new phenomena that have arisen during the pandemic. To analyse the principles of scientific information dissemination. In the empirical part of the work, using the method of quantitative and qualitative content analysis - to analyse how the Lithuanian media broadcast scientific information about coronavirus vaccinations and vaccination published to media users during the pandemic. Three Lithuanian media representatives were selected for the research: LRT.lt, Delfi.lt and 15min.lt. The study period determined the beginning of Lithuanian and global vaccination caused by the COVID-19 virus. The months of January, February and March of 2021 were chosen, when the topic of COVID-19 vaccinations was very actively discussed, and the largest number of articles was published.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130165
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
marija_jaruseviciute_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.