Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJarašiūnaitė-Fedosejeva, Gabija-
dc.contributor.authorŽiliukaitė, Milda-
dc.date.accessioned2021-05-21T16:43:09Z-
dc.date.available2021-05-21T16:43:09Z-
dc.date.issued2021-06-09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130151-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – įvertinti gimdžiusių ir negimdžiusių moterų pasitenkinimo kūno vaizdu ypatumus. Tyrime dalyvavo 270 tiriamųjų. Respondenčių amžius nuo 19 iki 56 metų (amžiaus vidurkis 31,42 m., standartinis nuokrypis - 8,160 ). Siekiant įvertinti gimdžiusių ir negimdžiusių moterų pasitenkinimą savo kūno vaizdu, buvo pasirinktas Brown ir kt. (1990) sudarytas „Požiūrio į savo kūną klausimynas“ (angl. The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire). Skirtumų tarp gimdžiusių ir negimdžiusių moterų savo kūno funkcionalumo vertinimui buvo pasirinkta Alleva ir kt. (2017) „Kūno funkcionalumo įvertinimo skalė“ (angl. Functionality Appreciation Scale). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad gimdžiusios ir negimdžiusios moterys savo kūno vaizda ir funkcionalumą vertina vienodai, nepriklausomai nuo amžiaus ar turimų biologinių vaikų skaičiaus. Tačiau rastas ryšys tarp moterų turinčių partnerį ir ne, rezultatai atskleidžia, kad moterys neturinčios partnerio, savo kūno vaizdą vertina geriau, nei turinčios. Taip pat pastebėta, kad didėjant kūno funkcionalumui, didėja kūno vaizdo vertinimas.lt
dc.description.abstractThe aim of the study was – to evaluate the characteristics of the satisfaction of postpartum and postpartum women with body images. In a study of 270 subjects. Respondents ranged in age from 19 to 56 years (mean age – 31.42 years, standard deviation – 8,160). In order to evaluate the meeting of postpartum and unborn women with their body images, brown and others were chosen. (1990) compiled the “Multidimensional Body-Self Relationship Questionnaire”. "Differences between postpartum and non-postpartum female body verticality were chosen by Alleva et al. (2017) “Functionality Appreciation Scale”. The results of the study revealed that postpartum and postpartum women value their body image and functionality equally, regardless of age or number of biological children. However, a relationship was found between partners with women and no, revealing the results when women did not have a partner rated their body image better than those with. It has also been observed that as body functionality increases, body image evaluation increases.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedralt
dc.format.extent43 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectPasitenkinimas kūno vaizdult
dc.subjectImage satisfactionen
dc.subjectKūno funkcionalumaslt
dc.subjectBody functionalityen
dc.subjectGimdyvėslt
dc.subjectMothersen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleGimdžiusių ir negimdžiusių moterų pasitenkinimo kūno vaizdu ypatumailt
dc.title.alternativeBody image satisfaction of those women who gave birth and those that did noten
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplinePsichologija / Psychology (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260609-
crisitem.author.deptSociologijos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)
Files in This Item:
milda_ziliukaite_bd.pdf459.37 kBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.