Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130134
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Žukaitė, Beatričė
Supervisor: Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Gabija
Title: Studentų su COVID-19 susijusio streso ir alkoholio vartojimo sąsaja
Other Title: The link between COVID-19-related stress and alcohol use in students
Extent: 41 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Stresas;Stress;COVID-19;COVID-19;Alkoholio vartojimas;Alcohol use;Studentai;Students
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti studentų su COVID-19 susijusio streso ir alkoholio vartojimo sąsają. Tyrime dalyvavo 221 studentai, iš kurių 165 moterys ir 56 vyrai. Tiriamųjų amžius 19-48 m. (vid. – 22,88 metai, standartinis nuokrypis – 3,60). Siekiant įvertinti studentų alkoholio vartojimo ypatumus, buvo naudojamas John B. Saunders (1993) „AUDIT“ klausimynas (angl. Alcohol use Disorders Identification Test). COVID-19 metu patiriamo streso lygiui išmatuoti buvo naudojamas COVID-19 streso klausimynas (angl. The COVID stress scale) (Taylor et al., 2020). Tyrimo rezultatai parodė, kad lyginant su merginomis vaikinai dažniau tikrina su COVID-19 susijusią informaciją. Taip pat, rezultatai parodė, kad alkoholio vartojimas, pandemijos metu tarp vaikinų ir merginų nesiskiria. Vaikinų grupėje, didėjant patiriamam stresui dėl su COVID-19 susijusio pavojaus ir ligos užkrečiamumo, stresui dėl COVID-19 socioekonominių pasekmių, su COVID-19 susijusiems trauminiams streso simptomams, kompulsyvaus informacijos susijusios su COVID-19 tikrinimui ir bendram patiriamam su COVID-19 susijusiam stresui, didėja alkoholio vartojimas. Merginų grupėje statistiškai reikšmingų ryšių tarp alkoholio vartojimo ir su COVID-19 susijusio streso nebuvo rasta.
Study purpose – to investigate link between alcohol consumption and covid- related stress on students. 221 Students had participated in the survey, of which 165 were females and 56 males, in the age group from 18 to 48 (22,88 on average, std. deviation- 3,60) In the study, “Alcohol use Disorders Identification Test” (AUDIT) by John B. Saunders was used to evaluate alcohol consumption. “COVID-19 stress scale” was used for COVID-19 related stress evaluation (Taylor et al., 2020). The study showed that males check COVID-19 related information more often than females. Moreover, survey shows that that during COVID-19 pandemic there is no difference between alcohol consumption between males and females. Male group subjects show that increased stress related to COVID-19 risk and contagion, stress related to the socio-economic consequences of COVID-19, COVID-19 related traumatic stress symptoms, compulsive information related to COVID- 19 checking and commonly experienced stress from COVID-19, to increase alcohol consumption. In female subjects, the study did not show statistically significant link between alcohol consumption and COVID-19 related stress.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130134
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
beatricė_zukaite_bd.pdf818.21 kBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.