Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130034
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Povilaitis, Tomas
Supervisor: Jucevičius, Giedrius
Title: Įmonių grupės strategijos tobulinimas UAB „Scandagra Management Services“ pavyzdžiu
Other Title: Improving the strategy of a group of companies by the example of JSC "Scandagra Management Services"
Extent: 84 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Įmonių grupės strategija;Vertikali integracija;Horizontali integracija;Strateginis valdymas;Pokyčių valdymas;Group strategy;Vertical integration;Horizontal integration;Strategic management;Change management
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – suformuoti sprendimus, skirtus įmonės UAB „Scandagra Management Services“ veiklos strategijos tobulinimui. Teorinėje darbo dalyje analizuojama informacija apie į įvairias įmonių grupių strategijas, siekiant nustatyti, kur tiriama įmonių grupė gali efektyvinti savo veiklą. Šios žinios padeda įsivertinti, kaip turi būti valdoma, kad būtų pasiektas maksimalus rezutatas. Analitinėje darbo dalyje pateikiami įmonių grupėje atlikti 2 tyrimai – iš dalies struktūruoto interviu metodu apklausti skyrių vadovai ir didžioji dalis darbuotojų apklausti anoniminio anketavimo būdu. Projektinėje dalyje pateikiami suformuoti 7 sprendimai būtini strategijai stiprinti.
Master thesis goals – the aim of the master thesis is to form solutions for the improvemet of the business strategy for JSC "Scandagra management services" company The theoretical part of the work analyzes information about the various strategies of enterprise groups in order to determine where the investigated enterprise group can improve its activities. This knowledge helps to self assess how to be managed to achieve maximum results. The analytical part of the work presents 2 surveys conducted in the group of companies – department heads were interviewed in a partially structured interview method and the majority of employees were interviewed by anonymous questionnaires. The project part presents the formed 7 solutions necessary to strenghten the strategy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130034
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
tomas_povilaitis_md.pdf1.97 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.