Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129901
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Rukšaitė, Indrė
Title: Lėtojo miesto reiškinys: Anykščių atvejo tyrimas
Other Title: Slow city phenomenon: Anykščiai case study
Extent: 83 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Lėtasis miestas;Slow city;Lėtojo miesto samprata;Concept of a slow city;Lėtojo miesto judėjimas;Slow city movement;Anykščiai
Abstract: „Cittaslow“ yra tarptautinis mažus miestus jungiantis judėjimas, atsiradęs Italijoje prieš du dešimtmečius. „Cittaslow“ išvertus iš italų kalbos reiškia lėtasis miestas. Šiuo metu organizacija jungia daugelį šalių, o pasaulyje yra daugiau nei 200 lėtųjų miestų. Kiekvienas lėtasis miestas sutinka vykdyti „Cittaslow“ principus, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti savo piliečių ir lankytojų gyvenimo kokybę ir atgaivinti vietines vertybes esančias prie išnykimo ribos dėl globalizacijos pasekmių. Anykščiai yra pirmasis miestas Lietuvoje ir Baltijos šalyse oficialiai paskelbęs, kad sieks tapti lėtuoju miestu – oficialiu „Cittaslow“ organizacijos nariu. Šio darbo objektas – lėtojo miesto reiškinys. Šiuo magistriniu darbu siekiama išanalizuoti lėtojo miesto reiškinį ir nustatyti jo poreikį Anykščių miesto gyventojams. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji teorinė dalis, Anykščių miesto esamos situacijos rekonstrukcija, tyrimo rezultatų analizė, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai. Pirmoji teorinė darbo dalis skirta pateikti lėtojo miesto sampratą. Antrojoje darbo dalyje pateikiama tyrimo metodologija ir eiga, dabartinė Anykščių, kaip miesto siekiančio įgyti lėtojo miesto statuso, situacija. Trečiojoje darbo dalyje analizuojami Anykščių miesto ir rajono gyventojų apklausos rezultatai. Atliktas tyrimas parodė, kad dauguma Anykščių miesto ir rajono gyventojų preliminariai žino kas yra lėtasis miestas, tačiau dėl informacijos trūkumo jų suvokimas yra ne visuminis. Nepaisant to, atliktas tyrimas parodė, kad lėtojo miesto poreikis Anykščiuose yra pagrįstas ir visuomenės vertinamas kaip teigiamas bei reikalingas pokytis. „Cittaslow“ is an international movement, connecting small towns that originated in Italy two decades ago. Cittaslow translates from Italian and means – slow city. The organization currently connects many countries, and there are more than 200 slow cities in the world. Each slow city agrees to the Cittaslow principles, and the main goal of which is to improve the quality of life of its citizens and visitors. It is also a purpose to revitalize local values on the brink of extinction as a result of globalization. Anykščiai is the first city in Lithuania and in the Baltic States to officially announce that it will strive to become a slow city – an official member of the Cittaslow organization. The object of this work is the phenomenon of a slow city. The aim of this master's thesis is to analyze the phenomenon of a slow city and determine its need for the residents of Anykščiai. The work consists of an introduction, theoretical part, reconstruction of the current situation in Anykščiai, analysis of research results, conclusions, list of literature and sources, appendices. The first theoretical part of the work is designed to present the concept of slow city. The second part of the work presents the current situation of Anykščiai as a city seeking to acquire the status of a slow city. The third part of the work analyzes the results of the survey of Anykščiai city and district residents. The research showed that the majority of Anykščiai city and district residents preliminarily know what a slow city is, but due to the lack of information, their perception is not comprehensive. Nevertheless, the research showed that the need for a slow city in Anykščiai is justified and perceived by society as a positive and necessary change.
Cittaslow is an international movement, connecting small towns that originated in Italy two decades ago. Cittaslow translates from Italian and means – slow city. The organization currently connects many countries, and there are more than 200 slow cities in the world. Each slow city agrees to the Cittaslow principles, and the main goal of which is to improve the quality of life of its citizens and visitors. It is also a purpose to revitalize local values on the brink of extinction as a result of globalization. Anykščiai is the first city in Lithuania and in the Baltic States to officially announce that it will strive to become a slow city – an official member of the Cittaslow organization. The object of this work is the phenomenon of a slow city. The aim of this master's thesis is to analyze the phenomenon of a slow city and determine its need for the residents of Anykščiai. The work consists of an introduction, theoretical part, reconstruction of the current situation in Anykščiai, analysis of research results, conclusions, list of literature and sources, appendices. The first theoretical part of the work is designed to present the concept of slow city. The second part of the work presents the current situation of Anykščiai as a city seeking to acquire the status of a slow city. The third part of the work analyzes the results of the survey of Anykščiai city and district residents. The research showed that the majority of Anykščiai city and district residents preliminarily know what a slow city is, but due to the lack of information, their perception is not comprehensive. Nevertheless, the research showed that the need for a slow city in Anykščiai is justified and perceived by society as a positive and necessary change.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129901
Affiliation(s): Menų fakultetas
Teatrologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF mag.)

Files in This Item:
indre_ruksaite_md.pdf1.58 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.