Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129899
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bračiulis, Vytautas
Title: Skirtingų beicų įtaka žieminių ir vasarinių miežių atsparumui prieš grybines ligas
Other Title: Influence of different sees treatments on summer and winter barley against fungal diseases
Extent: 64 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Vasariniai miežiai;Summer barley;Žieminiai miežiai;Winter barley;Tinkliškoji dryžligė;Net blotch;Miltligė;Powdery mildew;Tebukonazolas;Tebuconazole;Fludijoksonilas;Fludioxonil;Tritikanazolas;Triticonazole
Abstract: Tyrimo objektas - žieminių miežių veislės “Meridian”, “Alinghi”, “Amareno”, vasarinių miežių veislės “Ema”, “Alinghi”. Tyrimo tikslas: Nustatyti beicų poveikius grybinių ligų paplitimui ir intensyvumui žieminių ir vasarinių miežių pasėliuose. Uždaviniai: 1. Įvertinti beicų įtaką žieminių ir vasarinių miežių daigumui. 2. Nustatyti, beicų efektyvumą nuo žalingiausių žieminių ir vasarinių miežių lapų ligų. 3. Nustatyti beicų įtaką žieminių ir vasarinių miežių derlingumui. 4. Nustatyti tirtų beicų biologinį, ūkinį ir ekonominį efektyvumą. Tyrimo metodai: miežių beicavimui buvo naudoti 3 skirtingi beicai, kurių rezultatai lyginami su kontrole. Atskirai vertinama beicų įtaka beicų daigumui, atsparumui prieš ligas, derlingumui. Variantų rezultatų vidurkiai lyginami tarpusavyje. Beicų biologinis efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę (Dabkevičius, 2009). Darbo rezultatai. Panaudoti beicai mažino miežių daigumą priklausomai nuo veikliosios medžiagos ir jos koncentracijos. Didžiausią įtaką miežių daigumo sumažėjimui turėjo veiklioji medžiaga tebukonazolas, didėjant jo koncentracijai nustatytas miežių daigumo sumažėjimas. Tiriant beicų įtaką miežių atsparumui prieš lapų grybines nustatyta, kad didžiausią apsauginį poveikį turėjo beicai savo sudėtyje turintys tebukunazolo ir fludijoksonilo. Didžiausias derliaus priedas nustatytas, beicavimui naudojant tebukunozolą ir fludijoksonilą. Raktažodžiai: Vasariniai miežiai, žieminiai miežiai, tinkliškoji dryžligė, miltligė, tebukonazolas, fludijoksonilas, tritikanazolas, prochlorazas
The master’s thesis presents the effect of different seed treatment on barley fungal diseases. Thesis subject - “Meridian”, “Alinghi”, and “Amareno” varieties of winter barley; “Ema”, “Alinghi” varieties of summer barley. Thesis methods: 3 different seed treatments were used in this project, and the results were compared to the control of them. The effect of seed treatments on germinating power, protection against diseases, and fertility was assessed separately. Results are compared to each other. The biological effectiveness is decided according to an equation (Dabkevičius, 2009). Thesis results. Seed treatments decreased germinating power of barley depending on active substances and its concentration. The active substance tebuconazole had the most severe impact to decreased germinating power – the bigger concentration of it, the higher decrease of barley germinating power. During the research on barley resistance to leaf fungal diseases, it was ascertained that seed treatment which consist of tebuconazole and fludioxonil had the biggest protective effect. The highest impact to crop yield was established while using tebuconazole and fludioxonil together. Keywords: summer barley, winter barley, net blotch, powdery mildew, tebuconazole, fludioxonil, triticonazole, prochloraz
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129899
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
vytautas_braciulis_md.pdf2.09 MBAdobe PDF   Until 2026-05-25View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.