Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129880
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Jakubauskaitė-Veršelienė, Kristina
Title: Kūrybinių industrijų iniciatyvų kūrimasis apleistose miestų ir rajonų teritorijose
Other Title: Creative industries initiatives in abandoned urban and rural areas
Extent: 130 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Kūrybinės industrijos;Creative industries;Apleistos teritorijos;Abandoned areas;Regeneracija;Regeneration;Tvarumas;Sustainability
Abstract: Magistro darbe analizuojamas kūrybinių industrijų iniciatyvų kūrimasis apleistose teritorijose. Teorinėje dalyje yra nagrinėjamos apleistų teritorijų su paveldo kategorijai priskiriamais ar tik istorinę ir kultūrinė vertę turinčiais objektais, regeneracijos koncepcijos, apžvelgiamas aktualus tvarumo ir pastatų bei juose veikiančių subjektų įvairovės aspektas. Pakartotinio teritorijų panaudojimo valdymo formų, strategijų, metodų ir gerųjų Europos patirčių analizė atskleidžia, kad tiriamame diskurse yra gausu netaikomų teritorijų regeneracijas lydinčių principų ir praktikų. Europos sąjungoje ir Lietuvoje ratifikuotuose strateginiuose dokumentuose bei nacionalinio lygmens teisės aktuose užfiksuotas darnaus vystymosi ir tvarumo principo įgyvendinimo siekis skatina į apleistas teritorijas žiūrėti kaip į naujas galimybes vietos bendruomenėms ir kūrybinėms industrijoms. Empirinis kūrybinių industrijų iniciatyvų apleistose teritorijose tyrimas leidžia giliau suprasti kūrybinių organizacijų veikimo motyvaciją, sąlygas ir ypatybes, kurių visuma lemia aukštos pridėtinės vertės ir naujų gyvavimo scenarijų regeneruotoms vietovėms sukūrimą.
The master thesis analyses initiatives of creative industries in abandoned areas. Theoretical part investigates regeneration concepts of abandoned areas with the objects determined as heritage or recognised as historically and culturally valuable and examines the aspects of sustainability and diversity of buildings and actions models operated by various subjects. The analysis of area re-use management, strategies, methods and good European experiences discovers the variety of still not applied principles and practises. The principle of sustainable development recorded in strategical European Union and national documents stimulates to accept abandoned territories as new possibilities for local communities and creative industries. The empirical research of creative industries initiatives in abandoned territories provides with deeper understanding of creative organisation’s motivation, conditions and features that determine the creation of high value and new scenarios for regenerated territories.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129880
Affiliation(s): Menų fakultetas
Teatrologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons