Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129867
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Ivaškevičienė, Kotryna
Title: Socialinių tinklų įtakos asmeniniam įvaizdžiui vertinimas jaunųjų Lietuvos kūrėjų atveju
Other Title: Evaluation of social networks impact on personal image in the case of young creators of Lithuania
Extent: 85 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Socialiniai tinklai;Social networks;Kūrėjas;Artist;Asmeninis įvaizdis;Self image;Savireklama;Personal branding
Abstract: Kadangi socialiniai tinklai vis populiarėja ir auga o įvaizdis juose yra neatsiejama gyvenimo dalis, todėl šio magistro baigiamojo darbo tikslas yra atskleidus socialinių tinklų ir asmeninio įvaizdžio reiškinius, išsiaiškinti kokią įtaką jaunų kūrėjų įvaizdžiui daro socialiniai tinklai. Darbas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje teoriniu būdu analizuojama socialinių tinklų samprata, kūrėjo samprata, asmens įvaizdžio samprata bei vertinamas įvaizdžio kūrimas socialiniuose tinkluose, bei jų poveikis įvaizdžiui. Antroje dalyje atliekamas, socialinių tinklų įtakos asmeniniam įvaizdžiui vertinimo kūrėjų atveju tyrimas. Aiškinamasi kokią naudą, grėsmę, žalą teikia įvaizdis socialiniuose tinkluose pačiam kūrėjui, tiriama ar kūrėjai įvaizdį socialiniuose tinkluose kuria sąmoningai, aiškinamasi ar svarbus ir kiek svarbus yra socialinių tinklų poveikis asmeniniam įvaizdžiui, bandoma nustatyti, kaip sukurti teigiamą įvaizdį socialiniuose tinkluose, bei įsiaiškinti ar neigiamas įvaizdis turi įtakos kūrėjo įvaizdžiui. Ištyrus mokslinę medžiagą, atlikus ekspertų interviu bei internetinę apklausą, išanalizavus gautus rezultatus, buvo išsiaiškinta, kad socialiniuose tinkluose kuriamas įvaizdis yra ypač svarbus kūrėjui, įvaizdis gali būti tiek teigiamas tiek neigiamas, socialiniai tinklai daro didelę įtaką kūrėjo asmeniniam įvaizdžiui.
Social networks are growing and becoming more popular, self image online is now an inseparable part of everyday life. This master’s thesis goal - by exposing social networking and personal image phenomena, find out what impact social networks have on young creators. Thesis consists of two parts. The first part theoretically analyzes the concept of social networks, the concept of the creator, the concept of personal image and evaluates the creation of image in social networks, and their impact on the image. The second part is a study of the impact of social networks on personal image in the creators case research. It studies what benefits, threats, harms the image in social networks has to creators, investigates whether creators create an image in social networks deliberately, explains if important and how important the impact of social networks on personal image is, try to determine how to create a positive image on social networks, and finds out if negative image affects the image of the creator. After researching the scientific material, conducting expert interviews and online surveys, and analyzing the results, it was found that the image created on social networks is especially important for creators. The image can be both positive and negative, social networks have a significant impact on the creators personal image.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129867
Affiliation(s): Menų fakultetas
Menotyros katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.