Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129840
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Lukšys, Laurynas
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: Žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugos projektavimas "X" įmonėje
Other Title: Design of agricultural and food transportation service in company "X"
Extent: 61 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Transportavimas;Transportation;Žemės ūkio produktų rinka;Agricultural product market;Rinkos tyrimas;Market research
Abstract: Tyrimo objektas – žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugos „X“ įmonėje. Tyrimo tikslas – išanalizavus žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugos teikimo proceso ypatumus, suprojektuoti ir pasiūlyti žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugos gerinimo sprendimus „X“ įmonėje. Uždaviniai: 1) atskleisti žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo ypatumus Europos Sąjungoje ir „X“ įmonėje; 2) aptarti Europos Sąjungos šalių žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugų aktualumą ir problematiką teoriniu aspektu; 3) įvertinti “X” įmonės paslaugų tiekimo galimybes ir žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo rinkos poreikius; 4) pagrįsti naujos žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugos naudą „X“ įmonei ir pasiūlyti jos valdymo priemones. Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros sisteminė ir loginė analizė, įmonės duomenų ir dokumentų analizė, vidinės ir išorinės aplinkos analizės, SSGG analizė, kiekybinė apklausa ir jos rezultatų analizė, srautų diagramos analizė, grafinio vaizdavimo metodas. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje dalyje atsikleisti žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo ypatumai Europos Sąjungoje ir pristatoma „X“ įmonės situacijos analizė. • Antroje dalyje atliekama žemės ūkio ir maisto produktų transportavimo paslaugos teikimo teorinė analizė ir pagrindžiama empirinio tyrimo metodologija. • Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, pristatytos transportavimo paslaugos srautų diagramos ir pagrindžiama paslaugos nauda „X“ įmonei. • Išanalizavus „X“ įmonės situaciją, buvo pateiktas empirinis tyrimas, kuriuo galima ištirti naujos paslaugos paklausą.
Research object – agricultural and food transportation services in company „X“. Research aim – after analyzing the process of agricultural and food production transportation, to design and offer improvements of agricultural and food production transportation services to company “X”. Objectives: 1) To reveal peculiarities of agricultural and food production transportation in European Union and company “X”; 2) To analyze theoretical aspects of relevance and problems of agricultural and food production transportation services supply in European Union countries; 3) To evaluate service supply capabilities of company “X” and demand of agricultural and food production market; 4) To offer new agricultural and food production transportation service and justify its management to company “X”. Research methods: literature analysis of Lithuanian and foreign authors, analysis of company data and documents, analysis of company environment, SWOT analysis, quantitative survey and analysis of surveys results, flow chart analysis, graphical representation method. Research results: • First part reveals peculiarities of agricultural and food production transportation in European Union and analysis of company “X”. • Second part accomplishes analysis of theoretical aspects of agricultural and food production transportation supply problems and introduces research methodology. • Third part shows research results, introduces flow charts of transportation service, and justifies benefits for company “X”. • After analysis of company “X”, the empirical research for service demand research was created
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129840
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
laurynas_luksys_md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.