Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129812
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vyšniauskas, Dovydas
Supervisor: Rakštys, Rolandas
Title: Šilauogių ūkių vertės grandinės modelio kūrimas ir vystymas
Other Title: Creation of a value chain model for heathberry
Extent: 85 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Kūrimas;Creation;Šilauogė;Heathberry;Ūkis;Farm;Pridėtinė vertė;Added value
Abstract: Problema: ekologiškos šilauogės, kaip ir kitos uogos turi ribotą galiojimo laiką, taip pat jų sandėliavimui, transportavimui bei pardavimui keliami tam tikri reikalavimai, kurie apsunkina pridėtinės vertės grandinės kūrimo procesą. Darbo tikslas – išanalizavus teorinius ir praktinius aspektus suformuoti ekologinių šilauogių ūkių vertės grandinės modelį leidžiantį didinti pardavimus vietinėje ir užsienio rinkose. Darbo uždaviniai: 1. Pagrįsti vertės grandinės kūrimo svarbą plėtojant ekologiškų šilauogių verslą Lietuvoje; 2. Išanalizuoti vertės grandinės kūrimo ir plėtojimo žemės ūkio įmonėje teorinius aspektus; 3. Ištirti Lietuvos ekologiškų šilauogių ūkių vertės grandinės formavimo ypatumus; 4. Sumodeliuoti Lietuvos ekologiškų šilauogių ūkių vertės grandinės formavimo praktinius sprendimus; Tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė, kiekybinis apklausos metodas projektavimas, modeliavimas. Tyrimo rezultatai: ekologiškų šilauogių ūkių veikloje tikslinga formuoti vertės grandines, nes tai suteikia galimybę užtikrinti šviežių produktų pardavimą, pridėtinės vertės kūrimą ūkiui, galutiniam vartotojui ir veiklos sąnaudų mažinimą. Ribotas šilauogių ūkių ekologinis pajėgumas formuoja poreikį kurti kooperatyvus ar asociacijas ir bendradarbiauti formuojant vertės grandines, kurios turėtų būti pritaikytos ne tik vietos, bet ir užsienio rinkoms. Pagrindinės išvados: Suformuotą vertės grandinę turėtų sudaryti 4 pagrindinės grandys: tiekimas, perdirbimas ir paruošimas pardavimui, vietinis pardavimas ir eksportas. Siūloma į vertės grandinę įtraukti šiuos dalyvius: ekologiškų šilauogių ūkių kooperatyvą, mažmeninės prekybos didmenininkus, „Maxima“ ir „LIDL“ prekybos tinklus.
Research aim – The aim of the work is to form a value chain model of organic heathberry farms after analyzing the theoretical and practical aspects, which allows to increase sales in local and foreign markets. Objectives: 1. To substantiate the importance of value chain development in the development of organic heathberry business in Lithuania; 2. To analyze the theoretical aspects of value chain creation and development in an agricultural enterprise; 3. To investigate the peculiarities of the formation of the value chain of Lithuanian organic heathberry farms; 4. To model practical solutions for the formation of the value chain of Lithuanian organic heathberry farms; Research methods: comparative analysis of scientific literature, quantitative survey method design, modeling. Research results: The formation of value chains is expedient in the activities of organic heathberry farms, as it provides an opportunity to ensure the sale of fresh products, the creation of added value for the end user and the reduction of operating costs. The limited ecological capacity of heathberry farms shapes the need to create cooperatives or associations and to work together to form value chains that should be adapted not only to local but also to foreign markets. Main conclusions: The formed value chain should consist of 4 main chains: supply, processing and preparation for sale, local sales and export. It is proposed to include the following actors in the value chain: organic heathberry farm cooperative, retail wholesalers, Maxima and LIDL retail chains, export agent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129812
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons