Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129756
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Plerpaitė, Gabrielė
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Katalikų Bažnyčios atsakas į „gender“ ideologijos iššūkį moteriškumui
Other Title: The Catholic Church’s response to gender ideology’s challenge to womanhood
Extent: 88 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Katalikų Bažnyčia;Catholic Church;Atsakas;Response;„Gender“ ideologija;Gender ideology;Iššūkis;Challenge;Moteriškumas;Womanhood
Abstract: Iš „gender“ ideologijos moteriškumo sampratų ir bruožų išryškėjo, kad moteriškumas liberaliajame, radikaliajame feminizme suprantamas kaip moterų lygiateisiškumas bei laisvos teisės visuomenėje, moters nepriklausomumas nuo biologiškai prigimtinių dalykų: homoseksualus moters gyvenimas tampant lesbiete, moters moteriai tikros gyvenimo prasmės suteikimas, laisvas savo lytinės tapatybės pasirinkimas. Pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, moteriškumo samprata - tai moters prigimtinio orumo, kilnumo išryškinimas. Jis neturi būti pamintas, pažemintas. Moteris yra vyro gyvenimo bendrininkė, žmona, bendro gyvenimo ir gyvybės kūrėja. Moteriškumas - tai moters stiprybė ir tvirtybė kilniame paprastume. Moteriškumas išsiryškina per moters gebėjimą priimti ir padovanoti savo meilę kitam iki galo. Moters tapatybės dalis glūdi motinystėje, gebėti būti dėl kito, gyventi dėl kiti ir vardan kito. Iš teorinio tyrimo išryškėjo, kad „gender“ ideologija viešojoje žiniasklaidoje pateikia visai kitas, tyrimui priešingas temas. Tai - lygybė, partnerytė, lesbietiškas gyvenimas. Katalikų Bažnyčia, iš savo pusės, pateikia viešojoje žiniasklaidoje savo atsaką į šias temas. Tačiau Katalikų Bažnyčia neturi pakankamo atsako į „gender“ ideologijos iššūkį moteriškumui. Teoriškai Katalikų Bažnyčios atsakas yra, bet empiriškai viešosios komunikacijos lygmeniu jo nėra. Tad hipotezė iš dalies pasitvirtino, kad Katalikų Bažnyčios ieškotas atsakas yra tik teoriniu lygmeniu, tačiau jo trūksta viešojoje žiniasklaidoje.
The notions and traits of womanhood in gender ideology make it clear that liberal, radical feminism understands womanhood as women’s equal and free rights in society and their independence from matters of a biological nature. In the teaching of the Catholic Church, the notion of what it means to be a woman stresses women’s inherent dignity and nobility which must not be trampled or degraded. A woman is a man’s life partner, a wife, a creator of life in common and of human life. Womanhood is a woman’s strength and firmness in noble simplicity. Womanhood shows itself in a woman's ability to accept and give her love to another completely. Part of a woman’s identity lies in motherhood. To be able to be for the other, to live for the other and on behalf of the other. The theoretical research showed that in the mass media gender ideology presents completely different issues opposed to the research. They are equality, partnership and lesbian life. The Catholic Church presents its own response to these issues in the mass media. But the Catholic Church does not have an adequate response to the challenge to womanhood posed by gender ideology. Theoretically, the Catholic Church has a response, but it does not exist empirically, at the level of public communication. Thus, the hypothesis was partially confirmed that the response sought by the Catholic Church only exists at the theoretical level but is absent in the mass media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129756
Appears in Collections:2021 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
gabriele_plerpaite_md.pdf1.56 MBAdobe PDF   Until 2026-05-27View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.